La nivelul ANOFM, se adoptă, anual, Programul de ocupare a forței de muncă al ANOFM care a avut la bază obiectivele Programului de Guvernare 2013-2016, precum și obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, inclusiv acțiuni subscrise viitoarei scheme de Garanție pentru tineri pentru perioada 2014-2015. Programul de ocupare a forţei de muncă s-a elaborat pe baza propunerilor agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a agenţiei municipiului Bucureşti, propuneri fundamentate pe baza analizei situaţiei economico - sociale înregistrate la nivel teritorial.

Ca urmare a implementării măsurilor prevăzute în Programul Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, potrivit Raportului de activitate al ANOFM pe anul 2015, anul trecut s-a realizat încadrarea unui număr de 354.029 persoane, adică mai mult cu 4.029 persoane (1,15%) faţă de numărul de 350.000 persoane programat pentru anul 2015 prin Programul național de ocupare a forței de muncă.

Persoanele încadrate prin acest program reprezintă aproximativ 36 % dintre persoanele participante (993.409 persoane).

Din cele 354.029 persoane încadrate, 196.353 persoane provin din mediul urban (55%), iar 157.676 persoane din mediul rural (45%). Din acestea, potrivit datelor comunicate de ANOFM, numărul femeilor încadrate este de 141.973 (40%), iar al bărbaţilor de 212.056 (60%).

În concluzie, potrivit datelor comunicate de ANOFM, în anul 2015, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, s-a realizat încadrarea a 354.029 persoane, mai puțin cu 17.334 persoane față de anul precedent, dar mai mult cu 4.029 persoane față de nivelul programat în anul 2015. În vederea plasării în muncă, persoanele înregistrate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă au beneficiat și de pachete personalizate de măsuri, fiind cuprinse în una sau mai multe măsuri de stimulare a ocupării.

Top Videos of the Day

Astfel, o persoană poate să beneficieze atât de mediere, de informare şi consiliere profesională, cât şi de formare profesională sau de una dintre măsurile de subvenţionare, însă, este evidenţiată o singură dată.