2

Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov (DAMBJI) este o instituție specializată în prevenirea și combaterea corupției înscriindu-se cu rezultate bune pe această linie.

Componenta de prevenire implică activități bine țintite care să conducă la realizarea dezideratului de integritate.

Conceptul de prevenire se axează pe conștientizarea necesității înțelegerii promovării integrității și a unor valori recunoscute social: cinste, corectitudine, dreptate, echitate, având în vedere efectele major negative ale corupției care ne afectează pe toți.

Personalul specializat care activează la DAMBJI are în atenție faptul că, prevenirea se bazează pe educație, un simț civic și o atitudine activă împotriva oricăror derapaje și inechități.

Este dacă vreți o formă de civilizație, cultura unor adevărate valori promovate și mai ales respectate.

Dovada grăitoare a unui asemenea mod de gândire aplicativ o constituie multitudinea de acțiuni realizate de DAMBJI care se implică benefic în educația anticorupție, fiind atrase și implicate în aceste demersuri nu numai instituții publice, dar și societatea civică.

Sunt vizați cu precădere tinerii, aceștia fiind implicați în diverse forme de instruire anticorupție și în programe de promovare a integrității, scop în care se beneficiază de sprijinul Inspectoratelor Școlare din București și Ilfov și al conducerilor unor instituții de învățământ superior.

Pe străzile din Capitală, în Pasaj la Universitate, prin parcuri, la intersecții ori prin localități din județul Ilfov au fost văzuți ”la lucru” tineri implicați în activitățile preventive, anticorupție derulate de specialiștii de la DAMBJI împreună cu partenerii instituționali.

Top Videos of the Day

Au fost organizate expuneri, simpozioane, vizionări. S-au distribuit diverse materiale educative și de promovare a integrității.

La capitolul inedit se înscriu și activitățile derulate în cadrul programului ”Școala Altfel”.

”Tineri împotriva corupției”, ”Lideri pentru Integritate”, ”Labirintul Anticorupție”, Nu da și Nu lua Șpagă” sunt denumirile elocvente ale unor proiecte și campanii promovate de această structură.

Pe sigla instituției este scris ”Integritate pentru credibilitate” un deziderat real, realizabil pentru fiecare dintre noi, care ar trebui să fie o carte de căpătâi în primul rând pentru funcționarii publici.

Cu toții putem face mai multe pentru prevenirea și combaterea corupției și nu ar trebui să ne împingă nu știu cine de la spate, pentru că nu prea cred că există cineva care să nu fie conștient de efectele nocive ale acesteia, iar uneori doar acțiunile instituțiilor specializate nu este de ajuns.

Corupția ne afectează sub diverse forme pe toți și nu trebuie să fim indiferenți! #Coruptie #Educatie