În România existau 624 mii șomeri, în anul 2015, reprezentând 6,8% din populația activă de 9.159 mii persoane, diferența fiind reprezentată de populația ocupată. Rata șomajului a fost de 6,8% în anul 2015, valoare identică cu cea din anul precedent, în scădere cu 0,3% față de anul 2013 și egală cu rata șomajului din anul 2012, potrivit datelor furnizate de Eurostat și INS

Numărul șomerilor a scăzut cu circa 5% în ultimii 5 ani, respectiv de la 659 mii șomeri în anul 2011 la 624 mii șomeri în anul 2015.

Rata șomajului în România, în toată perioada analizată, a înregistrat o creștere începând cu anul 2009, a stagnat în anumite perioade, dar a fost sub rata șomajului înregistrată la nivelul Uniunii Europeană.

Se remarcă anul 2007, în care s-a înregistrat cel mai mic ecart (0,8%) între cele două rate ale șomajului, la polul opus situându-se anul 2013, cu cea mai mare diferență (3,8%) între România și Uniunea Europeană. Evoluția ratei șomajului în România, a urmat, în general, trendul de la nivelul UE.

Există și unele excepții, respectiv anul 2012 când, în România rata șomajului a scăzut față de anul precedent, în timp ce la nivelul UE s-au înregistrat creșteri, precum și anul 2015 când România înregistrează aceiași rată a șomajului ca anul precedent, în timp ce la nivelul UE s-au înregistrat scăderi consecutive în ultimii trei ani (2013-2015). Referitor la șomajul înregistrat pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale șomajului a fost de 1,7 ppt. (7,5% la bărbați față de 5,8% la femei), iar pe medii de rezidență diferența a fost de 0,4 ppt.

Top Videos of the Day

(7% în urban față de 6,6% în rural).

Astfel, în anul 2015, cea mai ridicată rată a șomajului a înregistrat-o grupa de vârstă între 15-24 ani, respectiv persoanele de gen feminin (23,4%), urmată de grupa de vârstă 25-34 ani cu 9,1% pentru bărbați și 6,6% pentru femei. La polul opus, cu cea mai mică rată a șomajului s-a situat grupa de vârstă peste 55 de ani cu 4% la bărbați și 1,7% la femei.

Pe medii de rezidență, tot grupa de vârstă 15-24 ani a înregistrat cea mai ridicată rată a șomajului de 26,9% în mediul urban și de 18,5% în mediul rural. Cea mai mică rată a șomajului, în funcție de mediul de rezidență, a înregistrat-o grupa de vârstă peste 55 ani cu 4,5% în mediul urban și 1,9% în mediul rural. În mediul urban, rata șomajului a înregistrat cele mai mari valori în cadrul tuturor categoriilor de vârstă, acest lucru fiind influențat și de distribuția populației active din anul 2015 pe medii de rezidență, care este mai mare în mediul urban și mai mică în mediul rural.

În funcție de nivelul de instruire, șomajul a afectat în măsură mai mare absolvenții învățământului de nivel mediu sau scăzut, pentru care rata șomajului a fost de 8,1%, respectiv 7,2%.

Rata șomajului a fost mai mică (de doar 4,1%) în cazul persoanelor cu studii superioare. Se poate concluziona că, în anul 2015, la fel ca anul precedent, categoria care a înregistrat numărul cel mai mare de șomeri, în funcție de mediul de rezidență, de sex și de nivelul de instruire, o reprezintă tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani. #somaj #Locuri de munca