Ţara Românească - Muntenia - Valahia, acelaşi lucru - pământ românesc, inimă bătrână bătând în adâncuri neîncetat şi neobosită. Sub fiecare palmă de pământ curge un râu nevăzut izvorât din ţărâna eroilor iubitori de patrie şi de neam. Acest râu de iubire şi sacrificiu pulsează spre suprafaţă amintirile unei istorii scăldată în sânge, lacrimi, sudoare şi multe fapte de vitejie ce au dat lumii pe unii dintre cei mai mari eroi care au călcat vreodată pe întregul cuprins al pământului românesc. Spiritul neînfricat al strămoşilor noştri daci s-a ridicat deasupra acestei ţărişoare, mamă a întregirii de neam, pe al cărei tron s-a urcat în 1593 marele erou al neamului românesc, primul domnitor al celor trei ţări, Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, unite sub cârma sa într-o singură Românie, Mihai Viteazul - unsul acestui neam spre unificarea pumnului frânt.

În această bătrână Valahie, Mihai Viteazul a decis împreună cu boierii intrarea în alianţa antiotomană ce a declanşat la vremea respectivă o mare campanie împotriva Imperiului Otoman. În această campanie a cîştigat numeroase bătălii, printre care şi cea din 13-23 august 1595, bătălie ce s-a dat la Călugăreni împotriva turcilor conduşi de Sinan Paşa. Unirea Ţărilor Române s-a destrămat însă datorită faptului că, ţările vecine, o considerau o contraindicaţie cu interese proprii. Dintre aceste puteri nobilii maghiari erau cei mai înverşunaţi. Deşi domnitorul a murit fără să poată menţine unite cele trei ţări, a rămas în urma sa curajul şi idealul urmat de el. Timpul a trecut, tensiuni politice existau în toată Europa, astfel că, La Belle Epoque ameninţa să aducă, cu sine, tensiuni aflate în pericol de izbucnire.

Top Videos of the Day

Trecută de câteva ori sub administraţie militară rusă, turcă şi austriacă, Ţara Românească, a trecut prin grele încercări, până în 24 ianuarie 1859, când frâiele cârmuirii aveau să fie luate de către Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul primei mari uniri, întâiul domnitor al României. Uniţi să rămânem mereu. Mai înainte de a fi moldoveni, munteni, ardeleni, să fim români. Să mergem înainte, dar români.