Într-o lume care moare şi nu lasă nimic în urmă, cuvintele sunt de prisos, însă dincolo de cuvinte se află spiritul. Suntem materie! Mâine poimâine murim şi în urmă rămâne pustiu, iar acest aspect anulează şi clipa de faţă, căci atâta timp cât există moarte, nimic nu are vreun sens. Materie fiind, degeaba iubesc, degeaba trăiesc, căci tot ceea ce iubesc moare. Există vreo pedeapsă mai mare decât moartea celor pe care îi iubim? E ca o pedeapsă.

Această binecuvântată lume materială e o lume a celor care mor, o lume a morţilor. Şi pentru cine şi pentru ce se mai ceartă popoarele între ele? Imigranţii ce vor ? Aici nu există viaţă veşnică, iar pe lumea cealaltă nu există morţi.

Suntem materie, dar dincolo de materie suntem spirit, iar spiritul ar trebui să nu fie condus de materie. Conştiinţa nu trebuie să se lase copleşită de materie. Materia se transformă, o formă piere şi în locul ei ia naştere altă formă.

După moartea trupului există viaţă, căci, să îmi fie cu iertare, dacă Dumnezeu ne-a făcut ca să murim pentru a ne stinge, atunci nu a făcut nimic, ci doar s-a jucat.

Cred din instinct şi cred având nevoie să cred că, Dumnezeu, nu ne-a făcut ca să murim pentru a ne stinge, ci ca să nu ne stingem atunci când murim.

Sunt mulţi care nu cred în Dumnezeu, dar nu cred că, au la baza convingerilor lor, vreun fundament, căci până şi ştiinţa afirmă că, Dumnezeu există.

Dincolo de viaţa aceasta nu există moarte. Dumnezeu este viața veşnică, iar noi trăim în ea. Cu certitudinea asta am fost născuţi, cu ştiinţa asta minunată, care a continuat să ne ghideze pe toată perioada copilăriei, apoi am crescut şi ne-am denaturat căutând întrebări şi răspunzând cu incertitudini, ducând răspunsurile la alte întrebări.

Top Videos of the Day

Nu ne putem stinge doar murind şi putem renaşte trăind, crezând în noi, în puterea noastră de a iubi. Trebuie să ne eliberăm spiritual, iar eliberarea să fie pe cale mentală cât şi sufletească, să nu ne temem să iubim, să nu ne temem să fim fericiţi.

Suntem aici şi suntem vii, spirite libere să iubească, într-o formă sau alta, fără teamă şi fără îndoieli, să trăim în armonie cu natura şi cu noi înşine. #Credinta #Iubire