Al cincilea element este Spiritul. El este cel care ne dă viață și ne înzestrează cu conștiință. Așa cum Apa se află în toată galaxia sub formă de gheață, căzând sub formă de ploaie deasupra plantelor și lunilor, tot așa Spiritul pătrunde toate elementele și le dă viață. Gândiți-vă la următorul lucru: Spiritul vostru se infiltrează în fiecare celulă și parte a corpului vostru – în mineralele oaselor sau în apa din celule și sânge. Toate elementele, cu excepția Spiritului, rămân neschimbate într-un corp care a murit, așa cum erau și înainte de moarte. Singura diferența constă în dispariția Spiritului, însă asta înseamnă totul.

Tot așa, fiecare nivel al spiritului pătrunde toate elementele prin propria-i conștiință.

Spiritul Geei, Pământul viu, ne include, ne pătrunde pe noi și pe oricare altă ființă – precum apele, pietrele, aerul și focurile de pe planeta noastră. Spiritul Geei este, la rândul său, cuprins în marele Spirit al sistemului solar, ce este cuprins în Spiritul galaxiei... și tot așa, atât deasupra cât și dedesubt.

Traseul evolutiv al Spiritului nostru numără deja miliarde de ani, de la strămoșii noștri până la începuturile vieții pe Pământ. Însă, întocmai ca apa din celulele și sângele nostru, tot așa Spiritul este Unul – chiar și atunci când pare că aparține unor făpturi diferite. Iată o viziune a Spiritului pe care am trăit-o cu mult timp în urmă.

Toate ființele pot fi asemănate cu niște potire de forme și dimensiuni diferite cu care Apa Vieții este scoasă din Fântâna Sufletelor. Toate aceste potire sunt vărsate înapoi în fântână când ne aflăm în pragul morții.

Top Videos of the Day

Alte potire sunt create din lut viu și cufundate, la rândul lor, în aceiași fântână pentru a fi umplute. Rareori se întâmplă însă ca un potir nou să scoată exact aceiași serie de molecule conținute anterior de un alt potir. De obicei, există un amestec însemnat.

Astfel, o persoană poate avea fărâme de amintiri privind viețile anterioare, ale altor persoane, dar și ale anumitor animale. Se întâmplă ca un potir destinat omului să conțină câteva păsări sau alte animale mici sau mai rar, câte o bucată dintr-o balenă. În echilibrul naturii, fiecare nouă generație o înlocuiește pe cea anterioară, astfel încât numărul potirelor de un anumit tip rămâne aproximativ același.

Ce credeți că se întâmplă când o specie se dezvoltă în detrimentul alteia? Atunci când nu mai există potire pentru mamuți, urși ai peșterilor, tigrii cu dinți-sabie, păsări dodo sau moa, cașaloți, marsupiale, condori sau nenumărate alte specii iar potirele cu eticheta „om” vor fi produse cu miliardele? În acest caz cred că materia sufletească a omului s-ar degrada treptat, lipsită fiind de alte specii decimate și toate animalele dispărute s-ar întoarce în chip uman.