Francois Rabelais (1494 – 1553) a fost fizician, scriitor și umorist și a scris almanahuri, poezii și comentarii sociale. Ca student al universității din Montpellier, în 1530, a fost coleg de clasă cu Nostradamus. În romanul său publicat în anul 1532, ”Gargantua”, Rabelais a folosit expresia ”fă ceea ce dorești” când a descris mottoul unei idealiste și utopice ”Abație a Thelemei”.

Pierre Louys (1870 – 1925) a fost, probabil, primul care a reunit ideile de ”a nu face rău” și ”a face ceea ce dorești”. În romanul publicat în 1901 și intitulat ”Les Aventures du Roi Pausole”, Louys a redat o povestire amuzantă și riscantă despre un rege cu 1.000 de soții, care credea în libertatea sexuală pentru toată lumea.

Într-un episod, regele Pausole reduce o ancestrală ”Carte a Obiceiurilor” la o expresie mai accesibilă, prin emiterea unei proclamații alcătuite din două părți: ”I. Nu le voi face rău vecinilor. II. În afară de asta, fă ce-ți poftește inima”.

În aprilie 1904, faimosul magician Aleister Crowley (1875 – 1947) a primit un mesaj de la o entitate astrală invizibilă, numită Aiwass. Folosind-o ca mediu pe soția lui Crowley, Rosa, această entitate i-a dictat un minunat tratat magic, numit Cartea Legii. El conține o parafrazare a Legii Thelemei scrise de Rebelais: ”Întreaga Lege este să faci ceea ce vrei”. Deși unii au interpretat aceasta în sensul că fiecare face ce-i place, Crowley a pretins că, de fapt ea se referă la faptul că fiecare face ceea ce trebuie și nimic mai mult. El credea că, dacă oamenii și-ar înțelege pe deplin voințele și le-ar urma, ar intra în armonie cu Universul și astfel, n-ar fi capabili să facă rău.

Top Videos of the Day

”Judecata Wicca” (cunoscută și sub denumirea de Consiliul Cenușiu) reprezintă o colecție de 25 de distihuri gnomice rimate, ce au fost transmise moștenitorilor săi de la Preoteasa Wicca Adriana Porter, care arăta încă bine la vârsta de 90 de ani și care a murit în anul 1946. Gerald Gardner (1884 – 1964), fondatorul celei mai mari părți din Wicca modernă, a pretins că această Judecată își are bazele în opera ficțională a lui Louys. Pentru foarte mulți membrii ai comunității magice, aceasta este singura regulă valabilă. Ultimul vers din această judecată spune simplu:”Nouă cuvinte împlinesc Judecata Wicca .Dacă nu rănești pe nimeni, poți face ce dorești.”

Se pare că principiul de bază - ”Nu face rău nimănui” - este o bună premisă pentru a dezvolta o conduită etică și morală. De fapt, este prima regulă a Jurământului lui Hippocrat (460 – 377 î.Hr.), depus de toți medicii de când a fost formulată de părintele medicinei: ”Să nu faci rău nimănui niciodată”. În lucrarea Republica, cartea I, 335 e, Platon scria: ”Pentru că a devenit evident pentru toți că nu este niciodată drept să i se facă rău cuiva”. Și cu siguranța că putem adopta toți splendidul motto al Sfântului Peter Fourier: ”Să le fim de ajutor tuturor și să nu rănim pe nimeni”. #Mister #Secret #Vrajitoare