Poate ați sesizat până acum că multe dintre cuvintele mai neobișnuite care apar în artele magice au etimologii latinești sau grecești. Acest lucru se explică prin faptul că toate aceste idei și concepte au o istorie îndelungată, iar denumirile inițiale ale lucrurilor într-o limba, pătrund de obicei și în limba următoarei culturi dominante. Acest fapt este adevărat îndeosebi în domeniul vrăjitoriei și al științei ce a decurs din aceasta. Primii vrăjitori comunicau în diverse limbi – egipteană, ebraică, sumeriană, asiriană, babiloniană, persană, arabă, greacă, sanscrită, etc. Însă, pe parcursul câtorva mii de ani, s-au succedat numeroase imperii intinse, care au reunit mai multe culturi sub aceeași guvernare, impunând tuturor limba conducătorilor, pe care toți supușii trebuiau să o cunoască pentru a putea comunica în imperiu.

Limbile străvechi au devenit limbi tainice, cunoscute doar de învățații care citeau cărțile vechi, scrise în aceste limbi.

Pornind din Grecia, Alexandru cel Mare cucerise până în anul 325 Î.Hr. întreaga lume civilizată din Italia și Egipt până în India și întemeiase imperiul macedonian. Greaca a devenit limba comună a întregului Occident, iar egipteană, ebraica, persana și celelalte limbi au devenit limbile secrete ale învățaților și vrăjitorilor. Apoi, în anul 50 Î.Hr., Iulius Cezar a recucerit fostul teritoriu al lui Alexandru cel Mare, precum și toată Europa, până în Britania, întemeind astfel Imperiul Roman. Latina a devenit noua limbă universală iar greaca – limba #Secretă.

Imperiul Roman a dominat lumea vestică timp de 500 de ani până ce a fost prădat de vandali în anul 445 d.Hr.

Top Videos of the Day

Teritoriul a fost preluat de biserica romano-catolică, care a întemeiat Sfântul Imperiu Roman. Biserica Romano-Catolică a condus lumea în următorii 1.000 de ani, până în epoca Reformei și a Renașterii, din secolele XIV și XV. În tot acest timp, latina a fost unica limbă scrisă oficială iar greaca și ebraica au rămas secrete.

Imperiul Britanic s-a constituit în timpul domniei îndelungate a Elisabetei I și s-a extins în scurt timp, devenind un imperiu mondial, având colonii în lumea întreagă. Engleza a devenit din nou limba universală, iar latina limba secretă. Însă chiar de la începutul acestei noi epoci, în jurul anului 1660 știința s-a separat în mod oficial de vrăjitorie, astfel că latina a devenit limba secretă a catolicismului și a vrăjitoriei.

Din păcate, latina este o limba prea complicată pentru a putea fi utilizată în mod curent, întrucât terminațiile sale, desinentele fiecărui cuvânt diferă în funcție de diateza, cazul, sensul acestuia, etc. În plus, ca și în cazul celorlalte limbi ce provin din latină (franceza, spaniola, portugheza, italiana) substantivelor care denumesc obiecte li se atribuie un gen în mod arbitrar care trebuie la rândul lui luat în considerare.

Cu toate acestea, numeroase vrăji străvechi sau dictonuri sunt scrise în limba latină și e foarte util ca un vrăjitor să cunoască semnificația lor și să le poată folosi pentru a crea noi vrăji. Asta întrucât, după cum bine remarca Ursula LeGuin ”magia consta în a știi să denumești un lucru”.

În incheiere iată câteva mottouri latinești celebre:

”Dragostea învinge totul.” - Amor omnes vincent.

Cunoașterea înseamnă putere” - Scientia potestas est.

”Precum deasupra așa și dedesubt” - Tam supra, quam subter.

”Totul stă în arta magiei” - Omnia în arte magică est.

”Totul e viu, totul se leagă” - Omnia vivunt, omnia inter se conexa. #Mister #Vrajitoare