O gaură neagră în conceptual actual ştiinţific este o zonă din spaţiul cosmic ce nu mai transmite în mediul ambiant radiaţii electromagnetice, cu mici excepţii. Cu alte cuvinte organele noastre de simţ percep acel spaţiu ca fiind lipsit de orice activitate, un gol întunecat ciudat şi înspăimântător.

Există însă o teorie ştiinţifică bazată pe studiul spectrului electromagnetic (autor: Gheorghe Parascan), care demonstrează că o gaură neagră este de fapt o iluzie, spaţiul respectiv având o structură electromagnetică materială și radiantă aflată mult sub nivelul undelor gamma, la frecvenţe mult mai mari. Astfel că lungimile de undă ale radiaţiilor ce provin din aceste porțiuni de spațiu nu ne sunt accesibile din motiv că spectrul electromagnetic perceput de noi este limitat între undele gamma şi undele radio.

Ignoranța noastră în lărgirea studiului spectrului electromagnetic către unde mai mici ca cele gamma şi mai mari ca cele radio, ne face incapabili să formulăm corect teoriile ce caută să studieze eficient Cosmosul. Organele noastre de simț sunt limitate fiecare la porţiuni ale spectrului clasic. Un studiu atent ne arată că acest spectru intră în rezonanță cu organitele celulare, organele de simţ, cristalele, moleculele, macromoleculele și cu porţiuni din spectrele atomilor, moleculelor și macromoleculelor, majoritatea acestora fiind de natură organică sau cristalină.

Atomii au volume sub dimensiunea undelor gamma și deci nu pot fi percepuţi direct, ci indirect, prin efecte asupra spectrului electromagnetic clasic.

O gaură neagră ar fi astfel alcătuită din materie şi unde electromagnetice, de dimensiuni mult mai mici decât undele gamma.

Top Videos of the Day

O dovadă este și faptul că marginile găurilor observate emit unde gamma clasice.

Universul ar fi astfel structurat încât spectrul electromagnetic local se poate deplasa către undele sub-gamma, sau undele extra-radio, acestea creând efectul de gaură neagră.

Un astfel de concept ştiinţific ar explica şi existența materiei întunecate, materie sesizata indirect, dar cu neputinţã până în prezent a fi detectată.

Pentru a demonstra autenticitatea acestei teorii, vor fi necesare dispozitive de percepere a undelor mai mici decat undele gamma, ceea ce înseamnă ca vom folosi mecanisme rezonante practic de aceleași dimensiuni, adică „întunecate”, imposibil de perceput direct.

Teoria unui univers alcătuit dintr-un spectru electromagnetic lărgit (infinit), dincolo de undele gamma și undele radio, este pe cât de nouă pe atât de plauzibilă.

În aceste condiţii nu ne vom mai agita, dacă vom găsi așa zis găuri negre în universul cunoscut și vom percepe fenomenul ca pe un „relief” pe axa frecvenţelor spectrului electromagnetic.

Tot ce numim în prezent spectrul electromagnetic clasic este format doar din componentele perceptibile de organele noastre de simţ. Cum este imposibil ca noi să percepem infinitatea de lungimi de undă a spectrului real electromagnetic, nu avem decât o percepţie parţială a lumii în care trăim.

Dacă privim în ansamblu fenomenele dintr-o galaxie, cu braţe în spirală către exterior și o gaură neagră centrală, putem concluziona că ar fi vorba probabil de un vârtej cosmic, o pâlnie spectralã cu exteriorul alcătuit din unde și structuri mai mari decât undele radio și o porţiune întunecată centrală, alcătuită din unde și structuri de dimensiuni inferioare undelor gamma.

Astfel putem readuce știinţele cosmice la nivelul înţelegerii noastre și am depăși criza de răspunsuri logice din știinţele actuale.