Sistemul public de pensii cuprinde Casa Națională de Pensii Publice cu filiale în fiecare județ și casele sectoriale de pensii ale MApN și MAI, precum şi casa sectorială de pensii a SRI. CNPP este în structura si subordinea Misterului Muncii și Protecției Sociale, iar casele sectoriale în subordinea ministerului de resort pe lângă care funcționează, cu excepția SRI care are în subordine și casa sectorială de pensii a foștilor lucrători din structurile de informații. Casele de pensii sectoriale, se mai prevede în legea 263/2010 sunt coordonate metodologic de CNPP. 

La art.188 din legea 263/2010 este prevăzut: "La efectuarea oricăror operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP, de casele sectoriale de pensii se percep tarife sau comisioane de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operațiunii financiare." Nu se specifică exact ce fel de operațiuni financiare, ci doar că acestea nu fac obiectul stabilirii și plații pensiei.

Dar cât o fi cheltuiala plății pensiei sau operațiunilor? Vom cerceta și poate vom afla. Ne mai lămurește articolul la alineatele următoare că aceste operațiuni pentru care se plătesc comisioane și tarife sunt stabilite prin decizie a președintelui CNPP. Curata dictatură, spunem noi, care a dat posibilitatea abuzului pe care îl depistam și îl facem public la cererea mai multor pensionari afectați. Ne mai lămurește articolul la alineatul (3), că sumele rezultate ca urmare a perceperii de comisioane și tarife, se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat. Adică să înțelegem că acest 3% este o dublă impunere a pensionarului, de regulă abuzat prin alte legi și de executorii judecătorești.

Vedem ce prevede Decizia nr. 1/2014 privind comisionul și tariful care se percep de către CNPP și de către casele teritoriale de pensii.

Top Videos of the Day

În decizie nu există nici o referire la casele sectoriale, deși în mod firesc, trebuia consemnat și nu lăsat la liberul arbitru al președinților și directorilor numiți politic.

Sunt în posesia unui document prin care un pensionar MAI, este anunțat de casa de resort că i se reține pe lângă popririle dispuse de executori judecătorești și comisionul de 3%, fără că aceștia să consemneze vreo sumă distinctă. Neavând specificate pe cupon, ce poprește la fiecare executare, este evident că pensionarul este privat de dreptul de a verifica și de a contesta în instanță.  Acesta este și motivul stimate pensionar, pentru care terții popriți nu vor să verifice legalitatea actelor emise de executorii judecătorești, pentru că legile în România sunt emise împotriva dumnevoastră.

Tarifele și comisioanele de transfer bancar nu ajung la suma de 3%, cum înțeleg directorii să alimenteze bugetul asigurărilor sociale de stat, peste limita legală prevazuta de lege. Aceasta prevede "până la" și nu exact 3% domnilor finanțiști din casele de pensii care îi tâlhăriți efectiv fără scrupul pe cei ce fac parte din cea mai defavorizată categorie de români. 

Redam în citat abuzul:"Pentru reținerile din pensii, efectuate de casele teritoriale de pensii în calitate de terț poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul reținerii", deşi în lege scrie "până la 3%".

Solicitam un punct de vedere oficial al celor abilitați să lămurească situația și masurile legale pe care le-au luat.      #Coruptie #Pensie #abuz