Tribunalul București decide pe fond, în procesul pentru constatarea clauzelor abuzive, în dosarul 11307/3/2015, împotriva CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A. în care "constată nulitatea absolută a clauzelor 6.1. și 6.1.3 din condițiile generale ale contractului (...) și a clauzei 6.1 ind. 1.3 din actul adițional (...) având în vedere caracterul abuziv al acestora.

Aceeaşi instanţă dispune înghețarea cursului de schimb valutar CHF - lei, pentru efectuarea plăților în temeiul contractului menționat  la valoarea de la momentul semnării contractului (curs valutar de 2,0950 lei/CHF) respectiv calcularea și plata ratelor și a tuturor rambursărilor la valoarea în lei a francului elvețian de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

Obligă pârâtele la restituirea către reclamant a tuturor sumelor plătite in plus, rezultate din diferența de curs valutar dintre cursul valabil la momentul efectuării fiecărei plăți și cursul valabil la data semnării contractului (54.099,79 lei), la care se adaugă dobânda legală de la data încasării fiecărei sume nedatorate și până la data achitării debitului de către pârâte". Constată de asemenea abuzivă clauza 5.2 din condiții speciale și dispune nulitatea acesteia şi în plus mai obligă pârâtele să emită un nou grafic de rambursare care să prevadă restituirea ratelor în lei.

În acelaşi dosar s-a mai constatat nulitatea clauzei de la pct. 5.1 lit. b din condițiile speciale drept pentru care obligă pârâtele să restituie suma de 10001,33 lei, comisionul de acordare reținut abuziv și desigur, dobânda legala calculată până la data plății efective.

Top Videos of the Day

Sentința nu este definitivă putând fi atacată cu apel în termen de 30 zile de la comunicarea sentinței pronunțată de completul C23-Fond al Tribunalului București, pe care îl felicităm.

Sentințe similare care au avut la bază ilegalitatea creditării în alte monede decât cea națională, au fost pronunțate și la Craiova unde se așteaptă judecarea apelului împotriva Banca Românească.

Așteptăm ca Parlamentul să nu mai supună clienții băncilor la discriminările mafiei din justiție, prin tergiversarea luării măsurii de înghețare a cursului prin lege, așa cum constată puținii judecători cu "neuroni" și demnitate. În mii de procese unii judecători au decis în favoarea băncilor, încuviințând executări silite, respingând contestații la executare, deși este evident că s-a încălcat teritoriul monetar al țării. Grupuri județene, sau naționale pe internet sunt deja în fierbere și nu credem ca este benefic să scoateți oamenii în stradă, în fiecare localitate așa cum se intenționează. Dacă am avea stat de drept, cei responsabili ar fi răspuns penal până acum. 

Stoparea abuzurilor se poate face prin lege fără ca sute de mii de procese să mai producă cheltuieli pentru stat și suferințe și cheltuiala de timp și bani pentru fiecare înșelat.