Criza valutară ce zguduie o parte a Europei, estompată de criza refugiaților "aruncă" în umbră terorismul economic, aplicat asupra popoarelor cu state corupte, lumea a treia a UE. Statutul Băncii Naționale a României care nu știm cât mai este a României, are o prevedere care exonerează de orice responsabilitate conducerea BNR civilă sau penală. 

Supunem atenției cititorilor noștri câteva elemente de drept pe înțelesul cetățeanului și în special în ajutorul celor direct afectați. Cunoscutul av. Gheorghe Piperea, într-un articol pe blogul său acuză băncile și conducerea BNR de "terorism contractual". Termenul de terorism economic este cunoscut, ca fiind o formă a terorismului ce afectează mase mari de oameni, ce se desfășoară la adăpostul timpului cu viteză redusă imperceptibil față de terorismul fizic, care are drept scop răspândirea terorii prin acte violente și cruzime.

În România legea nr. 535/2004, definește terorismul ca find un ansamblu de acțiuni și/sau amenințări care prezintă pericol public și afectează securitatea națională... 

Pentru a înțelege afirmațiile lui Piperea, cităm din Legea BNR nr. 312/2004: "Atribuțiile Consiliului de Conducere al BNR", seamănă mai mult cu prerogativele suveranilor și Papei. Adică dumnealor stabilesc politica, dumnealor controlează, dar de răspuns conform cu ce e înscris în articolul 25 al.3 membrii "Consiliului de administrație al BNR și personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere prudențială, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele de judecată constată că îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere prudențială."

Văzând Constituția României care spune că cetățenii ar fi egali în fata legii, ne întrebam dacă nu cumva, teroriștii conduc instituțiile tarii și dispun de averea comuna și personala a cetățenilor după cum le dictează interesele de grup și ocultele din care fac parte.

Top Videos of the Day

Câteva milioane de români sunt supuși terorismului economic contractual, iar populația, deși nu știe, este afectata de plățile pe care le efectuează prin impunerea prețurilor produselor și serviciilor la cursul valutar stabilit de BNR deși unele servicii și mărfuri sunt produse în România, iar regulile contabile și fiscale stabilesc conversia în moneda națională la data importului și înregistrării contabile după actele de impunere vamală.