Conflictul între lege și decizii judecătorești, sunt de regulă tratate cu nulitatea deciziei, dar asta la CEDO, prin condamnarea Statului și plata daunelor de către toți românii, nu ca la "alba-neagra" justiției române. Convențiile de creditare în valută, tratate diferit de instanțele judecătorești, sunt cu miile pe portalurile Instanțelor și asta demonstrează coruperea sistemului de către BNR și statul cointeresat nu să respecte obligațiile constituționale, ci interese de grup. Judecătorul național pune în balanță mai întâi procedura adminstrativă, înaintea fraudării ordinii de drept (legea și principiile morale), prejudiciind victimele abuzului de drept.

Încuviințarea executării silite sau investirea cu formula executorie, fără respectarea obligației din oficiu de verificare a clauzelor abuzive din contracte, dă posibilitatea consumatorului să ceară desființarea "formulei executorii", decide CJUE în Cauza C-32/14 pronunțată la data de 01.10.2015, ca urmare a cererii introduse de ERSTE Bank Hungary Zrt. împotriva lui Attila Sugar.     .

Odată cu admiterea României în Uniunea Europeană, nu doar Convențiile pentru respectarea drepturilor omului (CEDO) care erau obligatorii și înainte, devine obligatoriu aplicarea prevederilor Tratatului de aderare și celelalte reglementari, ca și deciziile CJUE ce au prioritate față de dispozițiile contrare din legislația internă nearmonizată, interpretată "după cum bate vântul".    

Revenind la investigația noastră cu ajutorul câtorva prieteni virtuali (mulțumim Covaci Mirela și Adrian),  descoperim decizii contrare ale instanțelor naționale, în spețe similare.

Top Videos of the Day

Pornim de la ceea ce scriam într-un articol precedent, aceeași bancă nu este sancționată de majoritatea instantelor din țară contra altor Decizii de sancționare ale instanțelor naționale și Deciziilor CJUE. Legile sunt aceleași, numai conduita morală a celui ce aplică e diferită. Avocatul Poporului, Procurorul General au obligații de a sesiza conflictul între hotărâri judecătorești, ICCJ, pentru lămurirea situației. "Moneda națională este leul " scrie Constituția țării. domnilor magistrați care decideți prin omisiune circulația ilegală a altor monede.

Deși contractele de creditare se află în judecată pentru anularea clauzelor abuzive, prin modificările la codul de procedură civilă "minunatul" Parlament român, de a elimina obligația de încuviințare a executării silite de către judecător, trecând în sarcina executorului judecătoresc cointeresat "prestator de servicii juridice" contra cost, este de fapt un abuz al legiuitorului, stimulând în acest fel abuzuri asupra debitorilor atât de c[tre recuperatori cât și de executori judecătorești și ulterior de sistemul juridic scăpat de sub orice control al celorlalte puteri dintr-o eroare constituțională.

Oricum, după cum ne lămurește Inspecția Judiciară, era doar o procedură "administrativă" de a pune ștampila pe ce redactează grefierul, iar judecătorul doar "semnează minuta". CSM care în loc să rețină plângerea împotriva rezoluției inspecției judiciare și să o transmită la comisia de specialitate spre corectă soluționare o retransmite tot la cei pe care îi reclami. Da domnilor magistrați, Justiția română joaca alba-negra cu legea viata și destinele unui popor.

Mulțumim acelor magistrați care își păstrează verticalitatea și se opun sistemului mafiot, prin deciziile juste acoperite doar de lege.