abuz incredibil al recuperatorului KRUK România care execută silit imobile ce nu aparțin debitorului cu concursul penal al executorului, afirmă dl. av. Cuculis Adrian, într-un articolul pe blogul personal. Debitorii aveau un contract de credit încheiat cu BCR S.A. pentru un credit de 18.000 euro în 2007. Banca a cesionat creanța stabilită unilateral către SEE CAPITAL gestionat de din umbră de KRUK ROMANIA SRL, recuperator de creanță. Debitorii au primit încheierea executorului judecătoresc, în care este dovedit (vezi FOTO) că executorul Mihai Cristian, execută silit locuința părinților unuia din debitori care nu au nici o legătură contractuală.

Abuzul Parlamentului României naște monștrii

Prin legea 138/2014 parlamentul modifica atribuțiile Instantelor, dând competențe neconstituționale executorilor judecătorești. Executorii judecătorești sunt prestatori de servicii juridice autorizați și "controlați" de Ministerul Justiției. Din alte spețe, cititorii ne-au trimis rezoluții emise de Parchetele de pe lângă Curțile de Apel, care scot din cauză executorii, dispunând NUP, concluzionând că aceștia nu comit abuz ci respectă legea. Un procuror de la PCA CRAIOVA, îi reproșază informal unui reclamant, că n-au ce le face, chiar dacă sunt indicii de infracțiune, că majoritatea sunt "nepoți", fie ai magistraților ori ai unor înalți demnitari de stat și de partid (!?).

Din Codul de procedură civilă cu modificările la modificări, Cererea creditorului de investire cu formulă executorie se soluționează de judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz în camera de consiliu fără a se cita părțile.

Top Videos of the Day

Acesta este doar o procedură administrativă deși stabilește un drept potrivnic împotriva debitorilor, domnilor inspectori ai IJ din CSM. 

Un alt articol al CPC prevede:"De îndată ce primește cererea de executare, executorul judecătoresc va dispune înregistrarea acesteia." Înțelegem din acest text că acesta a trecut deja prin faza de control a Instanței, care după CSM și Curtea de Apel București, nu este decât o formalitate administrativă în care se consuma hârtie și timpul grefierului care scrie, debitorul nevând cum să se apere. Încheierea nici nu este nevoie să fie semnată de judecător că oricum n-ai cui te plânge, iar dacă te "jeluiești", plătești taxe judiciare, să duduie economia, că deranjezi sistemul, (Sentința 1766/2015 CA București nerecurată de teama represaliilor).

Articolul 665 al (2) modificat de actualul parlament majoritar și suveran total, prevede:"Executorul judecătoresc se pronunță asupra încuviințării executării silite prin încheiere fără citarea părților." Parlamentul a legiferat abuzul anticonstituțional contrazicând o decizie de neconstituționalitate pronunțată de CCR (Decizia 458/2009)  în privința  înlăturării controlului judecătoresc asupra începerii executării silite, punând populația în insecuritate juridică.

În același sens s-a pronunțat CEDO care a statuat în jurisprudență că dreptul la un tribunal, garantat de art. 6.1 din Convenție este iluzoriu, pe considerentul că executarea silită este parte integrantă a unui proces (Cauzele SC Ruxandra Trading împotriva României, 2007, Hornsby împotriva Greciei, 1997)

Măria Ta Mihai Vodă, ăștia din Parlament nu sunt colegii dumitale, ci ai calului! Spune calului, să le necheze că moneda națională este leul și este obligatorie din moment ce poporul prin alte legi este plătit doar în LEI. Omisiunea deciziei este terorism economic.