Principala sancțiune legală de care se tem bancherii este "îngheţarea cursului monedei la data încheierii contractului de credit și returnarea sumelor percepute abuziv în valută".

Manipularea consumatorilor și traficul de influență asupra magistraţilor a dus la situația în care complete de judecată emit judecați contradictorii în același tip de speță. Majoritatea încuviințau pe bandă executările silite, iar alții constatau ulterior clauze abuzive, după ce consumatorul era executat, în multe cazuri. De aceea au şi modificat aleșii legea să încuviințeze sigur executorul ca sa aibă și ei ce face... după. Scopul - colectarea de impozite și taxe.

Ca exemplu, luăm la întâmplare, din portalul instanțelor de judecată, dosarul 20629/215/2014, în care instanța constată nulitatea clauzelor "art. 3 lit. d, art. 5 lit. a și art 5 lit. e din condițiile speciale ale convenției de credit... art. 8.1 lit. c și d și art 10.2 din condițiile generale..." Alegem un alt dosar, cunoscând conținutul identic al contractelor, preformulate de profesionist. Dosar 12670/215/2014, la alt complet de judecată, care constată existența clauzelor abuzive la art. 3 lit d, art. 5 lit a din condițiile speciale și art. 8.1 lit c şi d, art. 10.1, 10.2 din condițiile generale. Respinge ca neîntemeiate art. 4, art. 3 lit c din condiții generale, art 3.1.2 din  condiții generale, 8.1 lit a liniuța a 2-a și a 3-a din condiții generale, art. 9.1 lit.

Top Videos of the Day

c din condiții generale.

Mergem şi la altă instanță, Târgu Jiu, dosar 7374/318/2014, unde din portal distingem că au fost constatate clauzele abuzive de la "art. 3 lit. d și art. 5 pct. 5.1 lit. a din "condiții speciale"... clauzele de la art. 8.1. lit. c și d și art. 10.2 din "condiții generale". Pentru a nu fi subiectivi, mai căutam și alte soluții pe scurt, din ţară. Mergem la Iaşi. Dosar 41724/245/2014, citam de pe portal: "Constată caracterul abuziv al clauzei menționate... art. 5 lit. a cu privire la comisionul de risc (intitulat și comision de administrare)..."

În toate aceste cauze, s-a dispus restituirea sumelor percepute abuziv, sume minore fată de cât au înșelat real bancherii prin specularea sistemul corupt al statului roman și în special din BNR.

În una din cauze, deși probabil s-a invocat clauza de nulitate a creditării în valută fictivă (denumită empiric clauza de risc valutar), judecătorul a respins de fapt altceva, ce nu se invocase, din condiții generale în loc de condiții speciale.

O micuță viclenie pe care o practică judecătorul națiunii de "ciumpalaci", punându-i pe aceştia pe drumuri și la cheltuiali. Scopul Guvernului - să duduie economia cu taxe judiciare.

Oare cum se interpretează acest text din Constituţia României, din art. 137 al. 2: "Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia banul. În condițiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaște circulaţia și înlocuirea monedei naționale cu aceea a Uniunii Europene."

Dragul domn Mugur "Iscălescu" a emis niște Regulamente Valutare din care citam, ca exemplu, nr. 4/2005: "Art. 3 -(1) Plățile, încasările, transferurile și orice asemenea operațiuni între rezidenți, care fac obiectul comerțului cu bunuri și servicii, se realizează numai în moneda naționala (leu)... "

Comentaţi dacă aveţi curaj şi neuronii necesari! Justiţia veghează!