2

Acţiunea promovata de consumator, "acțiune în constatare" clauze abuzive în convenția de credit, la Tribunalul București, în dosarul 1174/3/2014, înregistrat la grefa Instanței la data de 14.01.2014, ajunge în sfârșit la soluția finală. La data de 15.09.2015, prin Decizia 1787/2015, "Respinge recursurile declarate de pârâtele BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București și SC SUPORT COLECT SRL București, împotriva deciziei civile nr. 78 din 23 ianuarie 2015 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a V-a civilă. Irevocabilă."

Trebuie să știţi că acțiunile promovate de consumatori împotriva profesioniștilor sunt scutite de plata taxei judiciare.

Subliniem acesta deoarece și acțiunea de contestație la executare se înscrie în prevederile O.U.G. 80/2013, articolul 29, litera f.

Lupta cu procedurile

După înregistrarea cererii, au urmat procedurile scrise ale procesului. S-a fixat primul termen de judecată, la data de 13.02.2014. După șase termene, în aproape trei luni, completul Tribunalului București se pronunță: "Respinge excepția de inadmisibilitate. Admite în parte cererea, astfel cum a fost completată. Constată caracterul abuziv și nulitatea absolută parțială a clauzei 10 din actul adițional, respectiv partea din clauză având următorul conținut: "prezentarea de documente doveditoare a veniturilor din care rezultă o înrăutățire a situației financiare și care conduc la neîncadrarea în condițiile de creditare ale băncii de la data analizei constituie caz de culpă - banca având dreptul (...) să declare exigibil întreg creditul cu dobânzile și comisioanele aferente și să declanșeze executarea silită a garanțiilor." Instanta respinge ca nefondate capetele de cerere ale clauzei 5 din contractul de credit bancar pentru investiții imobiliare şi a clauzei 4.11 din condițiile generale de creditare anexa la contractul de credit. Mai obligă pe reclamant sa plătescă băncii cheltuieli de judecată suma de 3.500 lei (onorariu avocat). Cu drept de apel in termen de 15 zile."

La 15.05.2014, consumatorul, conform portalului instanței, declară apel.

Top Videos of the Day

La Curtea de Apel București, conform portalului acestei instante, ajunge să fie înregistrat în 14.10.2014, probabil după ce face ocolul pământului pe nervii și banii românului. După trei termene, Curtea se pronunță: "Respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta intimat." Acesta fiind SC SUPORT COLECT SRL. "Admite apelul formulat de către apelantul - reclamant. Schimbă în parte sentința apelată în sensul că: Constată nulitatea clauzei nr. 5, teza finală având următorul conținut: "După acestă dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referință variabilă, care se afișează la sediile BCR, la care se adaugă 1,4 puncte procentuale."

Raţiunea soluţiei este că dobânda variabilă în funcţie de dobânda de referinţă a BNR, la data când se impunea şi un adaos peste maximul admis de lege, este ilegală, iar legea dispune nulitatea de drept a întregii dobânzi, aşa cum dispunea și O.G. 9/2000 și procedura civilă. #terorism #ANAF #Guvern