Tăierile salariale din 2010, au adus o mare parte dintre români cu împrumuturi la bănci și IFN-uri în situația de a deveni debitor restant, implict în situația de a fi executat silit. În cazul în care nu aveți banii necesari taxelor judiciare, puteți depune cerere de ajutor public judiciar, inclusiv pentru cauțiune.

Unul din avocații extrem de activi în aceste cauze, dl. Cuculis Adrian, publică un articol pe pagina sa web, despre situațiile cu care se confruntă frecvent: "Sunt persoane, care deși știu că sunt executate pe nedrept, sau locuința le este scoasă la licitație, nu apelează la instanțele de judecată din România, având în vedere costurile pe care aceste proceduri le presupun."

Lămurim prin acest articol măcar parțial pe cititorii mei.

Puteți apela imediat ce primiți somație de la executor la baroul local sau direct la un avocat. Acesta ar trebui să știe și să evalueze rapid situația dumneavoastră, deoarece timpul de contestație este destul de scurt de numai 15 zile. .

Taxele judiciare sunt prevăzute de OUG 80/2013. În OUG 51/2008 actualizată la zi și este util să știți următoarele:

  • Ajutorul public judiciar poate fi acordat în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale, precum și în alte cauze, mai puțin cele penale. Trebuie să menționam că acțiunea debitorului consumator de bunuri și servicii împotriva profesioniștilor comercianți sau prestatori de servicii, este scutită de plata taxei judiciare. Trebuie să invocați în cerere temeiul articolului 29 litera f din OUG 80/2013 inclusiv în cauzele de contestație la executare silite. Articolul specifică doar "acțiuni", nu specifică ce fel anume iar unele Instanțe deja au dovedit că sunt perceptorii statului eludând textul legii care vă scutește. În acest caz de respingere, aveți la îndemână procedura reexaminării care va fi judecată de alt complet.   
  • Beneficiază de ajutor public judiciar persoanele ale căror venituri lunare, media celor două luni anterioare depunerii cererii, nu depășesc 300 de lei pe membru de familie. În acest caz taxa judiciară se suportă integral de stat.
  • Pentru venitul care se încadrează între 301 și 600 lei pe membru de familie, statul suporta doar 50% din valoarea taxei judiciare, iar diferența va trebui suportată de dumneavoastră.
  • Pentru situații speciale cum sunt: dizabilitatea, un anumit statut sau scutirea de taxă este prevazut în lege, ajutorul public judiciar se acordă fără îndeplinirea criteriilor de venit. 

La stabilirea venitului se iau în calcul orice venit chiar și periodice precum salarii, indemnizații, onorarii, rente, chirii, profit din activități economice sau din activitatea independentă și alte asemenea.

Top Videos of the Day

Pentru acesta va trebui să vă adresați organului fiscal pentru o adeverință tip, în care va confirma ce venit aveți. Pe lângă acestea va trebui să depuneți adeverință de venit de la locul de muncă dacă aveți, sau cupon de pensie pe ultimele doua luni, ale tuturor membrilor de familie cu care gospodăriți.

Se scad din media venitului, cheltuieli curente de întreținere, facturi de utilități, dovedite cu chitanțe sau facturi de la furnizorii de utilități sau prestatori. De asemenea în cerere trebuie specificat numărul de membrii de familie care gospodăresc împreună și copii de pe actele de identitate, pentru ca judecătorul să verifice și să valideze informațiile.

Nu uita un sfat: nu intra în panică! Viața și sănătatea ta e mai importantă decât lăcomia caracatiței mafiote.