"Oferta adresată clientului unei tranzacții (pe cursul de schimb) care sub forma juridică a unui contract de împrumut în valută constă într-o vânzare la vedere la momentul predării fondurilor și la termen la momentul rambursării, care se execută prin conversia în moneda funcțională/legală a unei sume înregistrate în valută și care expune împrumutatul clientului efectelor și riscurilor (riscul valutar) de pe piața de capital - constituie un instrument financiar"

Cam asa sună întrebarea preliminară în Cauza C 312/2014 denumita Banif Plus Bank zrt contra Lantos Marton si Lantos Martonne, pe langă alte trei, adresate Curții de la Luxemburg de o instanță din Ungaria.

Până în prezent, pe portalul Curții Europene nu sunt afișate alte detalii ale procedurilor preliminare judecății fondului. Pe data de 17.09.2015 se va lua o decizie, care va lămuri și justiția română, cu toate influențele și presiunile care se fac la vedere de Mugur Isărescu și responsabilii din BNR.

Instanța europeană este solicitată să interpreteze legislația europeană în raport cu creditările în valute, dar care la plată s-a tras/plătit consumatorului în altă monedă decât era înscris în convenție/contract de creditare, în care se speculează cursul de schimb valutar. La restituirea creditului în rate, consumatorul suportând atât variația valutei cât și comisioane de schimb valutar, comisioane de risc valutar redenumite de administrare, dacă sunt sau nu sunt instrumente financiare derivate.

Top Videos of the Day

Dacă se va constata că oferta adresată clienților sunt instrumente financiare derivate, sau un mix cu acestea, în ce măsură aceste contracte sunt valabile.

Se mai arată că în contracte consumatorul nu a fost informat că este atras în speculații pe piața valorilor mobiliare, ceea deja din practica judiciară anterioară a curții va constata că această clauză sau efect al lipsei de transparență, este supusă sancțiunii nulității absolute pentru încălcarea ordinii de drept.

Instanța de trimitere mai întreabă dacă acest instrument financiar prezentat sub forma unui contract de credit este nul absolut, în considerentul că profesionistul era obligat și în prisma obligației de informare, regulă legal instituită de art. 19 alin. 4-5, din DIRECTIVA 2004/39/EC (Directivă ce reglementează piețele financiare denumită prescurtat MiFID) care obliga vânzătorul instrumentului financiar derivat să informeze consumatorul în scris.

Vânzarea de instrumente financiare derivate fără autorizație reprezinta infracțiune, iar contractele respectiva sunt nule absolut. #ANAF #Arestari #BlastingNews