Corupția, potrivit MAI pe portalul DGA este: "Abuzul de putere săvârșit în exercitarea funcției publice de un angajat al administrației publice, indiferent de statut, structură sau poziție ierarhică, în scopul obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică ori juridică."     

Ne-a parvenit un document emis de ANPC către Volksbank, de la un consumator care se judecă cu banca. Documentul a fost depus de avocatul băncii în proces, ca justificare legală asupra abuzurilor comise în convențiile de credit (vezi foto). Consumatorul îl consideră instigare la abuz și infracțiunea de cămătărie, ceea ce credem că interesează nu numai pe debitorii băncilor, ci întreaga opinie publică.

În atribuțiile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nu intră consilierea sistemului bancar, ci doar controlul și sancționarea contravențională pentru încălcarea legislației în domeniul protecției consumatorului, după cum ne informează portalul instituției.

Articolul 16 alineatul 1 din legea 193/2000 stipulează: "Constituie contravenție, în măsura în care fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, (...)". Acest paragraf presupune că în cadrul controlului, inspectorii ANPC pot evalua și sesiza în mod obligatoriu organul penal competent, în cazul în care constată indicii de infracțiuni. Remarcăm în document pasajul final in mod special: "... și în contractele de credit acordate în moneda CHF."

Deci ANPC avea cunoștință de încălcări ale teritoriului monetar, sau poate că nu știau ceea ce trebuiau să știe, inclusiv BNR și #ANAF.

Top Videos of the Day

Justificăm cu textele legislației:

  • Directiva pentru punerea în aplicare a art. 67 din Tratat, nr. 88/361/CEE, la art. 1 al. 2 prevede:"Transferurile cu privire la mișcările de capital se vor efectua în aceleași condiții ale cursului de schimb care guvernează plățile privind tranzacțiile curente."  Investițiile de capital străin în teritoriile monetare ale altor state se poate face numai după ce moneda străină este schimbată în moneda statului în care se investește, în condițiile de schimb valutar intern al fiecărei țari din afara zonei EURO. 
  • Regulamentul valutar nr. 1 din 30 ianuarie 2004, definea la art. 2.1. "Operațiunile valutare - încasările, plățile, compensările, transferurile, creditările, precum și orice tranzacții exprimate în valute și care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau orice alte modalități de plată practicate de instituțiile de credit în funcție de natura operațiunii respective."  
  • Regulamentul valutar nr. 4/2005 care abroga regulamentul Valutar nr. 1/2004, la art 3 al. 1 prevede: "Plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni între rezidenți, care fac obiectul comerțului cu bunuri și servicii, se relizează numai în moneda națională (leu), (...)."

Efectul dezastruos asupra economiei naționale, este aruncat în responsabilitatea câtorva milioane de cetățeni, ale familiilor acestora, creditați de bănci în mod ilegal, fictiv, în monede străine.

Fictiv, pentru că băncile comerciale implicate au creat valute în fals, fără ca acestea să existe fizic, iar creditații au fost înșelați. Plata promisiunii contractuale s-a efectuat în lei, justificându-se că nu au moneda creditului.

Acesta ascunde și sistemul juridic, iar dacă vedem declarațiile de avere ale magistraților cu credite în valute, nici nu ne mai miram de ce România este una din cele corupte țări din Europa. #Coruptie #DIICOT