2

Un client al Volskbank a chemat în judecată banca, alături de SC Biroul de Credit SA şi de Banca Naţională a României (BNR). Pe portalul instanţei din Pitești, în dosarul 6133/280/2014, sentința cu numărul 9428/2014 respinge excepțiile de "netimbrare" a cererii de chemare în judecată, excepțiile de lipsa calității procesuale pasive invocate de pârâte; respinge excepția inadmisibilității invocată de pârâta BNR; admite acțiunea așa cum a fost formulată de petent; obligă pârâtele să plătească în solidar 16.100 lei, reprezentând despăgubiri civile, sumă actualizată cu rata inflației, de la data pronunțării și până la achitarea integrală a daunelor morale de 50.000 lei.

Condamnatele entităţi juridice au făcut apel, care se va pronunța la Tribunalul Argeş.

De ce, alături de bănci, sunt responsabile BNR şi Biroul de Credit?

Biroul de Credit se înființa pentru sprijinirea participanților la sistem, instituții financiare, prin furnizarea de informații reale actualizate, despre persoane care au contractat credite de la bănci sau instituții financiare, au achiziționat în sistem leasing ori sunt asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări. Obiectul de activitate se referă la colectare/prelucrare date de la clienții societăților financiare participante la sistem. Oferă informații/analize în scopul: identificarea si cuantificarea riscului de credit; creșterea calității creditelor; diminuării riscului de fraudă și protejarea creditorului.

Top Videos of the Day

Stabileşte criteriile uniforme de apreciere a clientelei (scoring).

Banca Naţională a României are ca obiectiv fundamental asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. "Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul" - ne informează portalul BNR. Principalele atribuții ale BNR: elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb; autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționari a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare; emiterea bancnotelor și monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; stabilitatea regimului valutar și supravegherea regimului acestuia; administrarea rezervelor internaționale ale României.

Dacă vedem și legea privind statutul BNR și regulamentele valutare emise de aceasta, coroborate cu atribuțiile expuse mai sus, este evident de ce un judecător conștiincios, căruia îi transmitem respectul a milioane de români prejudiciați de inactivitatea și complicitatea responsabililor din BNR cu sistemul terorist monetar, are curajul de a sancționa instituții care până acum îi sfidau pe consumatori.

Decizia finală este în sarcina judecătorilor de la Tribunalul Argeş, care au rămas în pronunţare asupra apelului.

De ce nu se nu se autosesizează Parchetul General sa-i cerceteze și incrimineze? Vedeți declarațiile publice de avere ale procurorului general, ale procurorului șef al DNA, ale președinților de instanțe și ale procurorilor șefi de parchete și servicii. Sunt creditați în valute, deși se exclude că aceștia nu știau, ca și consumatorul mediu, că este ilegal.