Încă o sentință pe fond în favoarea consumatorului înșelat de bancă

Judecătoria Constanța, prin completul specializat, pronunță sentința în favoarea consumatorului, după o luptă de mai bine de doi ani. Instanța respinge argumentele băncii și excepția privind prescripția dreptului la acțiune. Infracțiunea se prescrie, domnilor bancheri, nu însă și efectul, iar ce s-a furat trebuie restituit.

Instanța constată caracterul abuziv al clauzei de la punctul 5 din contract ultima teză, referitoare la caracterul variabil al dobânzii, punctul 8 litera a) referitoare la comisionul de rambursare anticipată, punctul 8 litera c), referitoare la comisionul de administrare, precum și de la punctul 2.10 litera a) referitoare la dobânda revizuibilă și punctul 3.7 din Condițiile generale de creditare - anexă la contractul de creditare, referitoare la modificarea nivelului comisioanelor.

Constată caracterul abuziv și nulitatea absolută a clauzelor mai sus enumerate. 

Obligă pârâta la restituirea sumei încasate cu titlu de comision de administrare, în cuantum de 2.529,59 euro, precum și la plata dobânzii legale aferente acestei sume. Obligă pârâta să restituie reclamantului sumele achitate cu titlu de dobândă, în temeiul clauzelor cuprinse la punctul 5 ultima teză din contract, respectiv suma de 27.985,68 euro și a dobânzii legale aferentă acestei sume. Obligă pârâta să emită un nou grafic de rambursare.

Este doar ceea se poate vedea pe portalul instanței la dosarul cu nr. 26234/212/2013, minuta sentinței. La data de 03.07.2015, BCR a declarat apel.

Unde ești responsabilitate legală și constituțională!?

Ceea ce mai reiteram în alte articole, judecători corecți mai avem, iar aceștia trebuie încurajați și apărați împotriva oricăror influențe ilegale sau acte de corupție, cum constatăm din păcate că se întâmplă în destule cazuri, fără ca magistratul incompetent sau iresponsabil să răspundă.

Top Videos of the Day

Cum este posibil domnule judecător, să judeci o cauză dintre un client și banca la care dumneata ești dator vândut în euro sau franci elvețieni? Cum este posibil domnule Procuror General să verifici lucrarea de respingere a plângerii victimei terorismului bancar, când dumneata și soția judecător, sunteți datori la aceeași bancă?

Cum este posibil domnilor judecători din Europa să nu observați că dobânzile practicate de profesioniștii comercianți sunt în toate țările un domeniu reglementat de legi, iar depășirea acestor limite legale, este de fapt cămătărie cu efect imediat și pe lungă durată a echilibrului balanțelor de încasări și plăți?

Cum este posibil să nu observați că s-au încălcat teritoriile monetare ale țărilor neadmise în spațiul monedei unice, pe care îl îngrădiți cu sârmă ghimpată?

Cine e ca Mugur Isărescu să va mustre public și nimeni să nu zică nimic? Este cel care este responsabil de sărăcia românilor. #Codruta Kovesi #ANAF #Crima