Asociația de proprietari conform legii, ar fi organizația juridică a proprietarilor dintr-o clădire cu mai mult de trei coproprietari, care stăpânesc în indiviziune forțată clădirea. Blocul de locuințe este denumit și condominiu, după moda modificării modificării modificate. Chiar și juriștii din parlament se prefac că nu mai înțeleg care e scopul și rostul modificărilor.

Oare politicul ales să reprezinte interesele cetățenilor alegători nu are cunoștințe minime despre locuirea în comun

În Lege, actuala 230/2007, entitatea juridică este definită ca fiind „asociație de proprietari - forma de asociere autonomă și nonprofit a majorității proprietarilor dintr-un condominiu;".

Condominiu după DEX, ar fi de fapt teritoriul stăpânit și administrat de mai multe state. Apoi au modificat și definiția condominiului din lege - „proprietate imobiliară formată din proprietăți individuale, definite apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință, și proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu și un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună.

O noua lege pe care o pregătesc aleșii, de parca cea veche s-ar fi respectat, definește "Condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există proprietăți individuale și cote-părți de proprietate comună deținute în coproprietate, pentru care se întocmește o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și/sau spații cu altă destinație, după caz...".

Top Videos of the Day

Mai urmează încă patru alineate pe care nu le mai înțelegem că asta probabil și vor aleșii să nu înțelegem, deși oricum legea este privatizată atâta timp cât ești obligat să o respecți, dar ca să o cunoști trebuie să plătești abonament la Monitorul Oficial. 

Cert este că până în prezent, de la prima lege post comunistă 116/1996, în domeniul locuinței, modificată și completă în 1999, abrogată parțial de legea 230/2007, care se va abroga în curând odată cu adoptarea noii legi. Drepturile proprietarilor nu au fost respectate nici măcar de Instantele de judecată sau de organele jurisdicționale ale puterii administrative, parchet, poliție, autorități locale.

După cum observați și din răspunsul Primarului Craiovei (FOTO), contradictoriu cu realitatea, aceste entități împiedică controlul și beneficiul proprietarilor de a fi protejați de legile pentru protecția consumatorului, în raport cu profesioniștii furnizorii de utilități sau alte servicii pe care le contractează.

Singurele organe de control după cum s-a procedat până în prezent fiind compartimentele specializate din consiliile locale din subordinea primărilor, care desigur ca au în subordine și majoritatea furnizorilor de utilități sau servicii sau sunt asociați cu aceștia, de unde apare și conflictul de interese, pe care desigur că proprietarii de apartamente îl suporta cu stoicism.

În afara clădirii în care vă dețineți proprietatea nu puteți dispune sau răspunde, iar aceste entități înființate în secret sunt de fapt ONG-uri neconstituționale, tolerate criminal de statul român și mai grav de justiție care condamnă proprietarii în favoarea acestor entități fără să le verifice nici identitatea și nici relația juridică cu proprietarii condamnați.

Va urma despre cum se spală banii prin aceste entități și se fraudează bugetul statului! #ANAF #Comunism #abuz