Programa Școlară actuală, nu a mai suferit modificări semnificative de conținut curricular astfel încât a ajuns subiect de dezbaterii controversate pentru mass media românească. Potrivit Evenimentul Zilei.ro manualele școlare nu au mai fost revizuite din anul 2005 și conțin în cazul opționalului Educație pentru sănătate unele capitole mai nepotrivite atât prin imaginile promovate cît și prin anacronismul tratării subiectelor arondate, unui anumit capitol tematic al Unității de Învățare. 

 Opționalul Educație pentru sănătate, cuprinde implicit și tematica educației sexuale un subiect aproape tabu până acum 25 de ani în școlile românești.

Controversele născute în jurul necesității și a obligativității predării educației sexuale în școală încă de la clasele primare sunt firești atît timp cât părinții și profesorii deopotrivă, se asează la masa discuțiilor constructive ancorate în tradiție și tipic românesc și pro elev, fără implicații subiective ale culturii din școlile europene. 

Aspru controversată, materia existentă în manualele de Educație pentru Sănătate cuprinde pe alocuri potrivit evenimentulzilei.ro, imaginii și notificării destul de vulgare pe marginea lecțiilor care tratează anatomia ambelor sexe. Denumirea de penis și vagin poate reprezenta pentru un copil de clasa a -III- a un atentat la bunul simț, atât timp cît el provine dintr-un mediu familial mai conservator. Totodată, imaginile din anumite manuale alternative prezintă prea explicit anatomia bărbatului plin de coșuri cu penisul aflat la maturitate, mai subliniază jurnalistii bucureștenii.

Top Videos of the Day

Ministerul Educației nu reușeste să decongestioneze programele școlare sau să simplifice conținuturile fiecarei unități de învățare, ceea ce în termeni sociali se traduce prin lipsă de racordare la cerințele școlilor europene. Însă de aici până la introducerea timpurie a anumitor lecții la nivel primar s-a produs o falie  socială foarte vizibilă. Școala românească are nevoie de coerentă și spirit critic dar nu poate renunța la spiritul civic național. Ca atare, opționalele ar trebui supuse dezbaterii publice, iar elevii ar trebui educați în spiritul bunului simț la nivel nominal, deoarece fiecare educabil este o personalitate distinctă care poate accepta sau refuza insolitul unui termen care nu-i este absolut necesar sau potrivit vârstei. #familie #Educatie