Analizând piaţa mass-media, am identificat câteva cauze (comune multor produse de gen: vulnerabilităţi, compromisuri, închistări, subiectivism, părtinire, imitație, lipsă de inspirație şi inovaţie) - degenerative, care au stat la baza unui proiect-pilot inovativ, adaptabil de la caz la caz (fie ea media vizuală - tip televiziune sau presă scrisă, oricare). Evident, speculez că există un interes major pentru ca lucrurile să nu se schimbe… pentru că CINE ARE CUVÂNTUL ARE PUTEREA!

Cum jurnalismul, pentru mine, înainte de a fi o profesie, a fost o „obsesie” suspectă - prin neadaptare, alimentată permanent conjunctural, studiată autodidact și cercetată pe-ndelete (și din perspectiva consumatorului!) - născută din nevoia nativ-vitală, dar nesatisfăcută, de comunicare reală (dialog: alternanța persoanelor I cu a II-a), chiar dacă indirectă (printr-un mijloc) - am convingerea că am identificat cauza, respectiv „declicul” inovator, comun: dincolo de necesara „inversare a polilor” - „ciocnirea civilizațiilor”, respectiv, incidenţa Receptorului cu Emitentul până la coincidență este chiar cheia restartului!

Ceea ce-a urmat - după sondări, monitorizări, comparații, studii de caz - este ceea ce veți descoperi ulterior, dar și ceea ce, din ignorare (ceea ce ignori nu există?!) sau din autosuficiența celor care fac (fabrică!) ştirile, a celor care-și „cultivă” audienţa și-și fac popor propriu - pe lângă c-ar aduce implozia sistemului mass-media, în general, ar stârpi spirala/vârtejul virusului creat artificial… care, dincolo de defectarea sistemului, ar stârpi și mogulii.

Patronii (proprietari ai ideilor altora - în multe cazuri) plătesc, în scop personal, de grup (încrengătură, matrice, progresie) sau de sistem (inclusiv sau mai ales politic) - manipulând cu arma primordială, cuvântul, tot nerodul…

Scânteia s-a regenerat. Pe mai multe fronturi; pe toate fronturile - în vreme de pace… și licărește scapătând câte-o iluminare falsă în mințile îmbuibate. În general, nu se pârlesc unii pe alții… Nerozii convinși merg în aceeași direcție… Uneori, când nu se pot depăși, se crează ambuscadă, dar nu se-ncaieră decât cât să-i inducă-n eroare pe adepți (cum c-ar avea… principii!). Oportuniști cum sunt, și pragmatici cum își spun - se recunosc exact după acest cod în trend. Dacă te nimerești la faţa locului, încotro o iei? N-ai nicio șansă!