Bariere în calea accesului la educaţie se întâlnesc pe tot parcusul treptelor educaţionale, astfel acestea conduc la diminuarea şanselor la educaţie continuă şi prin urmare pot da naştere unor inegalităţi, rezultând accentuarea polarizării educaţionale.

În cazul învăţământului primar şi secundar își pun amprenta bariere precum statutul socio-economic al părinţilor (care îşi manisfestă influenţa asupra tuturor nivelurilor de studii), caracteristici etnice, genul, mediu de rezindenţă. Șansele ca indivizii să obțină un nivel superior de educaţie este mult mai mare în familiile în care nivelul de educaţie este mai mare, influenţa părinților, șansele oferite de aceştia având un impact major în educaţie.

Ulterior asupra învăţământului terţiar (superior), vârsta, rata de absolvire a învăţământului secundar, statutul socio-economic, caracteristici etnice, genul, mediu de rezindenţă, percepţiile individuale asupra beneficiilor aduse de educaţia superioară au un rol semnificativ asupra educației individului. Percepţiile personale cu privire la educaţie diferă în rândul tinerilor, astfel este important ca tinerii să realizeze importanţa educaţiei şi să urmărească obţinerea unui nivel superior.

În Uniunea Europeană aproximativ 3 din 10 tineri consideră că cel mai important motiv al educaţiei superioare îl constituie creşterea oportunităţilor de muncă, urmat de obtinerea unei calificări superioare 25%, obţinerea unui salariu superior 21% şi numai 12% ca urmare a interesului pentru anumite discipline şi 8% pentru creşterea şanselor de a demara o afacere, conform Eurobarometru "Youth on the move", 2011.

Top Videos of the Day

Asupra educaţiei şi formării persoanelor adulte, întâlnim bariere precum nivelul anterior de educaţie deținută, statutul ocupaţional, ocupaţia, genul, grupa de vârstă, dimensiunea firmei în care lucrează, statutul socio-economic, mediul de rezindenţă, caracteristici etnice.

Cu cât o persoană investeşte mai mult în educaţia sa, cu atât şansele sale de dezvoltare pe plan profesional cresc, însă atingerea unui nivel superior de educaţie este influnţat într-o mare măsură de modul în care accesul la nivelurile anterioare de educaţie s-a realizat.

Între educație și sărăcie există o legătură strânsă, acestea se determină reciproc întrucât situaţia socio-economică a familiei determină nivelul de educaţie a individului: o #familie cu o situaţie precară nu poate oferi aceleaşi oportunităţi cu privire la educaţie, astfel se reduc şansele educaţionale ale copiilor care provin din aceaste categorii, dar totodată lipsa unei educaţii adecvate duce la diminuarea posibilităţilor individuale de integrare socială în viitor, ceea ce duce la creşterea şanselor de sărăcie.

Sărăcia nu reprezintă o problemă individuală care nu ar trebui să trezească interesul celor din jur, ci o problemă colectivă, socială care atinge în mod serios demnitatea şi drepturile fundamentale ale omului. Pe măsură ce se atinge un nivel superior de educaţie, şansele indivizilor de a ajunge în cercul vicios al şărăciei se diminuează.

Totodată, criza economică a avut un impact major asupra pieţei forţei de muncă, astfel a ieşit tot mai mult în evidenţă rolul important ocupat de educaţie, formare profesională, competenţe şi cunoştinţe în procesul de modelare a angajaţilor şi de adaptare la noile condiţii ale pieţei muncii. #Educatie