Ziua de 10 mai a fost sărbătoare naţională din 1866 până în 1947, când a fost înlocuită cu data de 23 august. Imediat după Revoluţie, românii au ales să se sărbătorească pe 1 decembrie, când, în anul 1918, a avut loc Marea Unire a Transilvaniei cu România.

Spre finalul lunii aprilie 2015, deputaţii au votat, aproape în unanimitate, pentru propunerea ca data de 10 mai să fie declarată sărbătoare naţională, proiect primit pozitiv de către Guvern şi aprobat de către Consiliul Legislativ.

Ce s-a întâmplat în România la 10 mai?

A fost odată ca niciodată un Principe care se numea Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen. Este vorba, evident, despre Regele Carol I al României.

La data de 10 mai 1866, însoţit de Principesa Elisabeta Pauline Ottilie Luise zu Wied (Regina Elisabeta a României), Principele de Hohenzollern-Sigmaringen a intrat în Bucureşti, prin Băneasa, pentru a depune jurământul: "Jur de a fi credincios legilor ţării, de a păstra religiunea României precum şi integritatea teritoriului ei, şi de a domni ca Domn constituţional." Ulterior, acesta a primit binecuvântarea Mitropolitului Ungrovlahiei.

În războiul ruso-turc, România s-a alăturat Imperiului Rus, în ofensiva acestuia peste Dunăre, câştigându-şi Independenţa faţă de Imperiul Otoman, fapt istoric ce a generat şi o dezvoltare economică, bazată pe producţia agrară. Aşadar, la 10 mai, în anul 1881, România devine Regat, iar Carol I - Rege.

Importanţa ridicării datei de 10 mai la rangul de sărbătoare naţională

De-a lungul deceniilor, zilei de 10 mai i s-a acordat mare însemnătate, familia regală alegând această dată pentru căsătoria Principelui Carol al României (viitorul Carol al II-lea) cu Principesa Elena a Greciei (viitoarea Regină Mamă Elena).

Top Videos of the Day

De asemenea, statuia lui Carol I călare, sculptată de Ivan Mestrovici, a fost inaugurată la 10 mai 1939, în Piaţa Palatului, între Palat şi Fundaţia Carol I (actuala Bibliotecă Centrală Universitară). A rezistat până în 1948, iar astăzi, în acelaşi loc, avem o variantă a sculpturii.

Versurile lui Vasile Alecsandri despre Carol I erau cântate în şcoli, pe muzica lui Eduard Hübsch, alături de Imnul Regal al României - "Trăiască Regele", aparţinând aceluiaşi poet. Acest din urmă imn a fost, ulterior, preluat de George Enescu şi inclus în Poema Română.

Iată două din strofele prin care Alecsandri acordă importanţa cuvenită zilei de 10 mai şi îndeamnă poporul român să ţină această sărbătoare de-a pururi:

"A venit din munţi un vultur

Şi ne-a zis: - "Români Eroi,

Ştiu un prinţ viteaz şi tânăr

Ce-ar veni cu drag la voi.

Dacă-l vreţi vi-l dau ca Vodă."

Noi cu toţii: - "Să ni-l dai."

Şi ne-a dat pe vodă Carol,

Într-o zi de 10 Mai.

Zece Mai ne-a fi de-a pururi

Sfântă zi, căci ea ne-a dat

Domn puternic ţării noastre

Libertate şi Regat.

Ridicaţi cu toţii glasul

De prin şesuri, de prin plai,

Să trăiască România

Ura! pentru 10 Mai!"