Serviciile sociale joaca un rol important si esential in cresterea calitati vietii oamenilor si in protectia sociala.Ele includ servicii de ingrijire a copiilor,ingrijire pe termen lung pentru copii si adultii,locuinte sociale,servicii de suport pentru angajarea in munca si formare profesionala,asistenta sociala,alte servicii pentru acoperirea unor nevoi sociale ale membrilor comunitatii. Aceste servicii contribuie in mod direct la atingerea unor obiective cheie pentru statele membre ale Uniunii Europene, cum sunt coeziunea sociala, economica si teritoriala,incluziunea sociala si cresterea economica.Cu ajutorul lor,toate persoanele din comunitate pot avea un trai decent si demn si pot participa activ la viata comunitatii.In Romania serviciile sociale sunt organizate in forme si structuri diverse si sunt si sunt complementate beneficiilor sociale.Spre deosebire de beneficiile sociale, care sunt forme de venit suplimentar sau de sprijin pentru diferite categorii de persoane prevazute de lege, serviciile sociale sunt acordate direct persoanelor,in cadrul unor structuri organizate la nivelul comunitatii.Scopul serviciilor sociale este de a ajuta diferite categorii de persoane care intampina bariere in viata de zi cu zi, sau persoanelor aflate in situatii de dificultate, dependenta, marginalizare, excluziune sociala sau saracie.ADICA:

1. Sa traiasca demn in comunitate.

2. Sa depaseasca barierele de acces la activitatile si resursele obisnuite din comunitate.

3. Sa beneeficieze, la fel ca toti ceilalti cetateni, de resursele, informatiile si serviciile existente in comunitate.

4. Sa aiba o buna calitate a vietii , din punct de vedere economic, social,psihologic.

5. Sa se poata exprima si manifesta in mod liber, egal, nediscriminatoriu.

6. Sa aleaga si sa poata decide asupra modului in care traiesc, locuiesc, muncesc in comunitate.

7. Sa ia parte activa la activitatile din comunitate, sa poata contribuii prin prezenta si activitatile lor la dezvoltarea comunitatilor respective.

8. Sa beneficieze de sprijin si ingrijire specializata,atunci cand este necesar.In urmatorul articol vom dezbate cateva aspecte pe tema :"Tipuri de servicii sociale care exista in comunitate."