Străinii, deci și românii, care locuiesc cu chirie în Italia au la îndemână de pe 21 Iulie nou Cod Civil, care reglementează foarte clar situația tuturor celor care au parafat contracte de închiriere cu proprietarii. Potrivit straineriinitalia.it, împărțirea exactă a costurilor între chiriaș și proprietar, precum și conținutul contractului de închiriere pentru clădirile utilizate în scopuri rezidențiale sunt incluse în Codul Civil și reglementate de Legea 392/78.

În acest mod, străinii pot să se edifice clar cu privire la cuantumul cheltuielilor care trebuie suportate de proprietar, dar și care sunt responsabilitățile celor care vor locui legal cu chirie, adică a locatarilor existenți sau a viitorilor locatari.

În primul rând, costurile de parafare a contractului trebuie suportate în mod egal de ambele persoane adică 50-50% din valoare reală a acestui tarif. În ceea ce privește cheltuielile secundare acestea sunt plătite de regulă de locatar adică de chiriaș. Aici se includ consumul de energie electrică, dar și plata ascensorului acolo unde se impune acest lucru. Toate aceste cheltuieli trebuie suportate de chiriaș cu mențiunea că facturile trebuie consultate împreună, iar acolo unde există neclarități, acestea trebuie eliminate.

În cazul în care nu se pot plăti facturile în termen de două luni de la emiterea acestora, proprietarul are voie să evacueze chiriașul doar pe baza unui preaviz. Dacă proprietarul închiriază o clădire întreagă pentru care percepe o taxă suplimentară, acest lucru trebuie declarat pentru că ar încărca cheltuielile. 

Cu alte cuvinte, dacă chiriașii pot dovedi că există o încărcare nejustificată a facturilor, pot trage la răspundere pe proprietar, al cărui contract poate deveni în acest mod nul.

Top Videos of the Day

Pentru a se evita orice confuzie cu privire la cheltuielile ce revin fiecăruia, s-a emis o listă prioritară de către cei care dirijează exact cuantumul lor. Aceste prevederi se regăsesc la Inland Revenue 8455/3 din 30 aprilie 2014.

Codul Civil italian prevede exact ce defecțiuni trebuie suportate direct de către proprietar și totodată cum pot fi depistate neregulile cu aceste cheltuieli. Cel mai grav este faptul că foarte multe persoane locuiesc ilegal și în caz de controale ce se vor înăspri în 2016, nu pot justifica statutul real și anul de când nu plătesc dările la stat conform legislației. #Uniunea Europeana #romani in Italia