Părinții români sau persoanele desemnate să se ocupe de creșterea copiilor minori, trebuie să facă o înștiințare prealabilă către serviciul de protecție socială din județul de domiciliu, deoarece în caz contrar se pot trezi cu amenzi deosebit de aspre. Amenzile se pot ridica chiar și până la 10 mii de lei, acolo unde situația este una mai gravă.

Potrivit ziarulromanesc.net părinții care pleacă la muncă în țări ale UE sunt obligați să anunțe autoritățile tutelare din orașul de reședință cu 40 de zile înainte de părăsirea țării potrivit legii 272/2004, care nu a suferit nicio modificare. Notificarea trebuie făcută de ambii părinți și totodată trebuie desemnată persoana care va trebui să suplinească în mod legal absența lor cu mențiunea exactă a perioadei de timp cât va lipsi familia.Orice abatere de la aceaste prevederi pot atrage de la sine amenzi usturătoare.

În cazul părinților plecați la muncă în străinătate, persoana care va suplini absența părinților trebuie să se înscrie în grupa rudelor până la gradul al IV-lea, precum bunicii, verisorii sau unchii. Aceștia trebuie să demonstreze că au venituri stabile prin care să poată întreține copii în perioada cât părinții lipsesc.

Acordul acestei persoane se face în fața instanței, deoarece persoana desemnată trebuie să prezinte garanții morale si materiale care să conveargă spre educatia corectă a minorului. Hotărârea judecătorească va conține toate detaliile privitoare la îndatoririle pe care trebuie să le aibă persoana față de copii, delegarea autorității părintești, fiind atribuită pe o perioadă de maximum un an de zile de la data aprobării ei.

Imediat ce a fost parafată întelegerea între cele două părți, beneficiarul va trebui să participe la câteva ședințe de consiliere pentru a asimila cunoștiințele necesare unei bune colaborări cu minorul.

Top Videos of the Day

În acest mod se va evita orice pericol și orice situație conflictuală ce ar putea fi generată de stângăcii, provenite din lipsa de experiență în colaborarea cu minorii din toate categoriile. #familie #romani in UK #Locuri de munca