Marius Diaconescu, coordonatorul Coaliţiei pentru Universităţi Curate, a sesizat Universitatea de Farmacie şi Medicină "Victor Babeş" din Timişoara cu privire că teza de doctorat a lui Cristian Buşoi prezintă mai multe inadvertenţe, inclusiv suspiciunea de plagiat.

Dar plagiatul nu este singura acuză adresată de către Diaconescu. Acesta a arătat că teza scrisă de Buşoi are numai 128 de pagini, scrise la un rând şi jumătate şi că îi lipseşte acel 20% aport de originalitate la tema abordată, condiţie sine qua non pentru susţinerea unei teze de doctorat. Mai mult, Marius Diaconescu sesizează şi că tema abordată nu prea ar fi una pentru secţia medicină, Buşoi scriind lucrarea “Politici de sănătate în programele electorale și de guvernare în perioada de tranziție”, o abordare mai apropiată de sociologie ori politologie, decât de medicină.

În răspunsul primit de Coaliţia pentru Universităţi Curate, UMF "Victor Babeş" din Timişoara arată că a demarat procedura de verificare a aspectelor sesizate. #Studenti #medicina