O mare confederaţie sindicală din Marea Britanie a actualizat recent un ghid care conţine informaţii referitoare la accesul pe piaţa muncii din Regat, scopul pliantului fiind acela de a creşte nivelul de informare al muncitorilor străini şi, astfel, de a preveni exploatarea acestora, anunţă anofm.ro, site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România.

În broşura alcătuită de Trades Union Congress se regăsesc sfaturi legate de piaţa muncii din Marea Britanie, aplicabile însă, în mare parte, pe întreg cuprinsul Uniunii Europene, printre care: timpul de muncă, contractele de muncă, plata drepturilor salariale, drepturi familiale, etc.

Structurat pe trei capitole, în funcţie de statutul pe piaţa muncii al lucrătorului străin, respectiv, salariat, angajat temporar, muncitor pe cont propriu, ghidul prezintă toate drepturile de care fiecare tip de lucrător poate să beneficieze.

* Astfel, programul de lucru săptămânal nu trebuie să depăşească 48 de ore, decât în cazul în care muncitorul semnează benevol o clauză prin care renunţă la acest drept.

* În acelaşi timp, la fiecare 24 de ore de lucru, salariaţii au dreptul la 11 ore de odihnă neîntreruptă.

* În schimbul de noapte, angajaţii nu trebuie să muncească mai mult de opt ore, într-o perioadă de 24 de ore.

* De asemenea, înainte de a fi angajat într-un post care presupune activitate în schimbul de noapte, angajatorul este obligat să-i ofere salariatului o examinare gratuită a stării generale de sănătate.

Top Videos of the Day

* În orice zi în care perioada de lucru este mai mare de şase ore, angajatul are dreptul la o pauză de 20 de minute.

* Durata minimă a concediului anual plătit este de patru săptămâni.

* La concediul propriu-zis se adaugă zilele de sărbători legale, dar acestea nu sunt plătite decât dacă în contractul de muncă este prevăzut clar acest lucru.

Din acest motiv, este extrem de important să studiaţi cu atenţie contractul de muncă pe care îl semnaţi şi, eventual, în cazul în care nu stăpâniţi foarte bine limba oficială a ţării respective, să apelaţi la un reprezentant sindical, care să vă explice în detaliu care sunt drepturile de care beneficiaţi.

Cum ghidul elaborat de sindicatul britanic este mult mai cuprinzător, vom reveni, în perioada următoare, în măsura timpului disponibil, cu informaţii mai detaliate despre fiecare categorie de personal în parte. #Romani de pretutindeni #romani in UK #Locuri de munca