Uniunea Europeană, putem spune că reprezintă cu adevărat cel mai actual și ambițios proiect mondial din prezent. Încercările pentru reconstrucție și unificare europeană au avut loc încă din Evul Mediu cu mai mult sau mai puțin succes, bineînțeles. Tradiția antică, care amintea despre realizările și frumusețea lumii greco-romane sau despre bogăția spirituală și efervescența lumii celto-germanice, a contribuit enorm la o conștiință europeană transmisă printr-o multitudine de mijloace și domenii pe întreg continentul european în epoca modernă și epoca contemporană. Trebuie să subliniem că de numeroase ori rivalitatea dintre marile popoare și state europene a constituit din nefericire cel mai important impediment în calea realizării visului european și a provocat atât de multe conflicte în ultimele secole.

Primele încercări cu adevărat notabile în privința unificării europene se regăsesc la începutul secolului XX, dar din cauza unei complexități nefericite a situației mondiale s-a ajuns deosebit de repede la izbucnirea Primului Război mondial. Perioada interbelică a conferit noi speranțe în privința evoluției relațiilor mondiale existând speranțe dintre cele mai optimiste pentru evoluții spectaculoase asupra unei deveniri europene fără precedent. Liga Națiunilor oferea o stabilitate diplomatică și o garanție democratică incontestabilă. Al Doilea Război Mondial a zădărnicit din păcate încă o dată marele proiect european.

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial s-au conturat noi auspicii mai favorabile unei dezvoltări europene fără egal cel puțin în Europa vestică, deoarece Europa estică a intrat în sfera de influență a lumii comuniste.

Top Videos of the Day

Primele inițiative postbelice în acest sens sunt concretizate în anii 50 ai secolului XX prin activitatea mai multor lideri francezi, germani, italieni sau britanici. Relansarea colaborării franco-germane a prilejuit realizarea Declarației Schuman la 9 mai 1950 care contura o viziune modernă asupra dezvoltării economice europene. În primă fază a funcționat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului ( CECO) pentru ca ulterior să coexiste EURATOM și Comunitatea Economică Europeană (CEE) din 1957 cu șase state membre : Franța, Marea Britanie, Olanda, Luxemburg, Belgia, Italia, R.F. Germană. Printre cei mai importanți susținători s-au găsit : Jean Monet, R. Schuman , K. Adenauer, A. Gasperi , P.H. Spaark. Dintre cei mai importanți diplomați români care au militat pentru unitate europeană îl putem aminti pe Grigore Gafencu.

Extinderea europeană s-a realizat în mai multe etape. În prezent Uniunea Europeană are 28 de state membre cu drepturi depline printre care și România (2007).

În anul 1993 prin Tratatul de la Maastricht se adopta denumirea de Uniune Europeană (U.E.) și se stabileau importante prevederi privind cetățenia europeană. În 1995 a intrat în vigoare Tratatul Schengen .

Deviza Uniunii Europene este "Unitate în diversitate" (In Concordia Diversitas) și în prezent Uniunea europeană are mai multe simboluri : drapelul european, moneda Euro, imnul european (Odă Bucuriei) și Ziua Europei - 9 Mai (Declarația Schuman) adoptată din 1985.

La mulți Ani Europa, La Mulți AAAni - Uniunea Europeană - 9 Mai 2015 ! #Uniunea Europeana