Cei care au avut probleme cu autorităţile când au solicitat fonduri europene vor trebui să acorde o atenţie mărită noilor solicitări. Potrivit noului ghid de contractare a fondurilor europene, beneficiarii ce nu au respectat toate termenele impuse în momentul în care au derulat alte contracte finanţate cu ajutorul Uniunii Europene nu pot depune o nouă solicitare pentru fondurile acordate de Uniune în perioada 2014-2020 până când nu vor rezolva situaţiile litigioase.Pe de altă parte, o mare parte din birocraţie se va elimina. Astfel, potrivit aceleiaşi surse de mai sus, odată ce proiectul va fi selectat drept eligibil, solicitantul va trebui să depună doar o declaraţie pe proprie răspundere prin care va aduce dovada contribuţiei sale private.

Dacă această declaraţie nu va fi susţinută prin fapte, respectiv prin cofinanţarea proiectului, solicitatntul va trebui să dea toţi banii înapoi.

În cazul în care solicitantul a cerut autorităţii contractante să suspende proiectul, acesta nu va mai avea dreptul să ceară alte fonduri timp de un an, iar dacă agenţia de plăţi suspendă proiectul, cel care a cerut fondurile nu va mai putea cere altele pentru doi ani. #Uniunea Europeana #Fonduri nerambursabile