În ultimii ani s-a constatat că relativa prosperitate economică şi stabilitate politică din UE au exercitat un efect de atracţie major asupra migraţiei internaţionale. Se observă o creştere a numărului de locuitori din Uniunea Europeană, în 2012 depăşindu-se pragul de 500 de milioane de locuitori. Statisticile recente arată că populaţia din Uniunea Europenă este în continuă creştere dar cu tendinţă de îmbătrănire, pe măsură ce numărul nou-născuţilor scade iar speranţa de viaţă creşte.

Creşterea fluxurilor migratorii din interiorul UE a început să se accentueze odată cu extinderea Uniunii Europene din 2004, respectiv 2007.

In 2007, numărul de migranţi intra-UE era de 10,6 milioane dintre care mai mult de 40% din aceştia erau cetăţeni ai noilor state membre precum: România din care au migrat circa 1.6 milioane locuitori, urmată de Polonia cu 1.3 milioane locuitori şi Bulgaria cu 310.000 persoane.

În termeni absoluţi, cei mai mulţi imigranţi se aflau în Germania, Spania, Italia, Regatul Unit, şi Franţa. Totalul imigranţilor din aceste cinci ţări reprezintă peste 77% din totalul migranţilor din interiorul UE.

În contrapartidă, ţările din Uniunea Europeană din care s-a înregistat numarul cel mai mare de emigranţi sunt de regulă ţări din Estul şi Sud-Estul Europei. Ţara cu numărul cel mai ridicat de emigranţi care locuiau în UE în 2012 era România, urmată de Polonia.

Din analiza structurii pe vârste a populației migratoare reiese cum că ar exista o tendință de migrare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 si 46 de ani, ceea ce reprezintă un minus major pentru forţa de muncă din ţările emigrante.

Top Videos of the Day

În concluzie, se observă că fluxurile de migraţii majore, predominănd numărul imigranţilor, se produc în ţările cele mai dezvoltate din punct de vedere economic şi stabile din punct de vedere politic din UE. Astfel, se estimează drept consecinţă a acestui femomen, ca până în 2060, România, Letonia, Polonia şi Bulgaria vor avea cel mai mare procentaj de locuitori în vârstă, comparativ cu populaţia activă din UE.