În anul 2017, cele mai importante repere ale activității desfășurate de #ANI au fost reprezentate de:

  • Finalizarea, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de #integritate, a unui număr de 1.991 de dosare. Dintre acestea, în 258 de dosare au fost constatate 160 cazuri de #incompatibilitate, 174 conflicte de interese (72 administrative și 18 penale), 9 cazuri privind constatarea unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate și 3 cazuri referitoare la constatarea indiciilor privind sãvârșirea unor fapte penale (fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție);
  • Sistemul informatic PREVENT a devenit operațional în luna iunie 2017, atât pentru fondurile naționale cât și pentru cele europene, potrivit prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, producând primele rezultate, prezentate în prezentul raport;
  • organizarea a șapte dezbateri regionale, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice și a unei sesiuni de instruire, în colaborare cu Asociația Expert Forum, privind activitatea de prevenție, precum și a unor sesiuni de instruire, dedicate persoanelor prevăzute de Legea nr. 176/2010;
  • semnarea a trei protocoale de colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și Ministerul Culturii și Identității Sociale ce au ca obiect dezvoltarea de programe de pregătire în domeniul integrității publice;
  • derularea programului postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție” în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș - Bolyai din Cluj – Napoca;
  • exportul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate; pregătirea și formarea profesională a inspectorilor și a personalului administrativ;
  • organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspectori și personal suport;
  • continuarea eforturilor de transparentizare/ conștientizare, în special în cazul punctelor de vedere acordate petenților care au solicitat clarificări cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese/ incompatibilităților.
  • Au fost luate 20 decizii definitive și irevocabile ale instanței privind confiscarea averii cu caracter nejustificat, în cazurile constatate de A.N.I.
  • 874 incompatibilități au rămas definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale instanțelor