Turismul reprezintă ramura economiei cu aplicații extrem complexe, ramură care înglobează activităţile anumitor categorii de oameni din cursul călătoriilor şi cazărilor lor în afara mediului în care trăiesc permanent (locuinței obişnuite), pentru o perioadă neîntreruptă care să nu fie mai mare de un an 1 cu obiective de relaxare , pentru afaceri, vizitarea prietenilor şi cunoscuților, tratament de origine medicală, ori în scopuri care țin de religie. Turismul se comportă ca un factor stimulator al economiei globale, iar prin dezvoltarea acestui sector se obține un important spor de producție, contribuția sa la Produsul Intern Brut fiind proporțională cu nivelul de dezvoltare al fiecărei regiuni.

La nivel mondial turismul reprezintă este al treilea sector din economie, situație în care în anul 2015, numărul de călătorii internaționale a crescut cu 4,6% faţă de anul anterior, pentru a ajunge la un total de 1.186 milioane, generând astfel şi o creştere a încasărilor din #Turism cu 4,4% faţă de anul 2014, înregistrându-se venituri de 1.136 miliarde euro. La nivelul UE, turismul este cea mai importantă industrie din zona serviciilor, iar în țări precum Spania, Franţa sau Grecia, acest sector constituie un element-cheie al activității economice, fiind unul din cele mai importante sectoare.

Uniunea Europeană este o destinație turistică foarte importantă, cinci dintre statele UE fiind printre primele zece destinații turistice la nivel mondial în 2015 în funcţie de numărul de turişti străini sosiţi (Franţa – 84,5 milioane turiști; Spania – 68,2 milioane vizitatori; Italia – 50,7 milioane persoane, Germania – 35 milioane şi UK – 34,4 milioane).

Top Videos of the Day

Turismul are forța de a ajuta la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică, precum și la dezvoltarea zonelor rurale, din periferie sau nu fioarte dezvoltate din punct de vedere economic.

Turismul joacă un rol semnificativ în dezvoltarea regiunilor europene, infrastructura creată în scopuri turistice contribuie la dezvoltarea locală, iar locurile de muncă create sau menținute pot contribui la compensarea declinului industrial sau rural. Importanța economică a turismului internațional poate fi măsurată analizând proporția veniturilor generate de călătoriile internaționale în raport cu PIB-ul, astfel că în 2014, statele membre UE cu cele mai mari ponderi în PIB ale veniturilor din turism au fost Croația (17,2 %), Malta (14,4 %) și Cipru (12,3 %), în timp ce România a înregistrat o pondere de doar 0,9%. În termeni absoluți, cele mai mari venituri din turismul internațional în 2014 au fost înregistrate în Spania (49 de miliarde euro) și Franța (43,2 miliarde euro), urmate de Regatul Unit, Italia și Germania (toate trei înregistrând venituri de 33–35 miliarde euro).

În 2015, Spania a fost principala destinație turistică din UE pentru nerezidenți (persoane din străinătate), cu 269 de milioane de nopți petrecute în structuri de cazare turistică, reprezentând 21,3 % din totalul pentru UE-28, urmată de Italia (192 milioane nopţi de cazare), Franţa (130 milioane nopţi de cazare) şi Grecia (78 milioane nopţi de cazare), care au reprezentat împreună peste jumătate (53 %) din totalul nopților petrecute de nerezidenți în UE-28, în timp ce destinațiile cel mai puțin căutate au fost Luxemburgul și Letonia susțin reprezentanții Curții de Conturi a României.

#Curtea de Conturi