Un studiu recent, făcut public de Universitatea din California, arată că rezervele de petrol cunoscute ale planetei noastre se vor epuiza în jurul anului 2041. Citind astfel de evaluări, primul nostru gând este acela de a afla în ce situaţie se află ţara noastră.

În Strategia Energetică a României 2016-2020, publicată de Ministerul Energiei, se menţionează că rezervele actuale de gaze naturale ale României se vor epuiza în 15-20 de ani, iar rezervele de ţiţei ale ţării noastre se vor epuiza şi ele în 20 de ani, rezervele actuale fiind modeste, acestea cifrându-se la 60 de milioane de tone.

Documentul subliniază că rezervele certe de gaze naturale se cifrează la 101,3 miliarde de metri cubi, iar în ceea ce priveşte explorarea sectorului maritim românesc al Mării Negre, sunt în derulare contracte de explorare cu operatori internaţionali de renume, care au descoperit rezerve importante care însumează peste 100 miliarde mc.

În ceea ce priveşte rezerva de ţiţei a ţării noastre, aceasta este "limitată", dacă se ţine seama că descoperirile din ultimele trei decenii sunt modeste, exceptând unele semnale pozitive date de prospecţiunile din Marea Neagră.

În vederea descoperirii de noi zăcăminte de petrol şi gaze în România se desfăşoară operaţiuni de explorare în 36 de perimetre.

Producţia medie anuală de ţiţei a României a fost în ultimul timp de 3,9 milioane tone, extrase în cea mai mare parte de OMV-Petrom.

În prezent în România se extreg hidrocarburi din 447 de zăcăminte

"În ultimii cinci ani, s-a înregistrat un declin costant al extracţiei de 2%, iar previziunile pentru perioada următoare arată că declinul se va accentua" spun evaluările Ministerului Energiei, care adaugă că "majoritatea zăcămintelor sunt mature, având o durată de exploatare de peste 25 de ani".

Top Videos of the Day

Pe termen scurt şi mediu, rezervele de ţiţei ar putea fi majorate prin aplicarea unor tehnologii moderne de extracţie care să conducă la creşterea gradului de recuperare a hidrocarburilor aflate în zăcămintele existente, iar pe termen lung prin exploatări la mare adâncime în Marea Neagră sau în zonele cu geologie complicată.

Există şi evaluări optimiste, potrivit cărora subsolul României ar ascunde petrol în valoare de peste 200 de miliarde de dolari, chiar şi acum, după 150 de ani de producţie, dar pentru a scoate aceste resurse la suprafaţă e nevoie de întărirea concurenţei.

Evident că astfel de operaţiuni din care ar beneficia din plin şi Statul Român, necesită mari învestiţii, astfel încât firmele învestitoare vor trebui să beneficieze de condiţii propice care ar consta în crearea în ţara noastră a unui mediu legislativ şi fiscal predictibil, stabil, şi mai ales adaptat la situaţia existentă pe plan internaţional. #Rezervele României #Hidrocarburi #Epuizarea rezervelor