3

Potrivit comunicatului oficial emis de Banca Naţională a României (#BNR), la sfârşitul lunii ianuarie 2017, ţara noastră a înregistrat un excedent de 416 milioane euro la nivelul balanţei de plăţi, cu o creştere semnificativă faţă de anul trecut, când se înregistrau doar 211 milioane de euro la aceeaşi poziţie din balanţă.

Într-un cadru mai larg însă, balanţa bunurilor prezintă un deficit superior (cu 226 milioane euro mai mult), în timp ce balanţa veniturilor secundare figurează cu un excedent minor (cu 100 milioane de euro mai puţin). Balanţa serviciilor în schimb, înregistrează cu 17 mil. euro mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Date interesante la capitolul investiţii şi la cel al datoriior externe

Una din cele mai interesante informaţii vizează sectorul investiţiilor efectuate de nerezidenţi în ţara noastră, respectiv 260 mil. de euro, cu precizarea că din această sumă, 207 milioane reprezintă participaţii la capital, acestea incluzând totodată profitul net reinvestit, cu o valoare estimată.

În schimb, datoria externă pe termen lung însumează 68.472 mil. de euro la sfârşitul lunii ianuarie a anului în curs, respectiv în scadere cu 0,9% faţă de sfârşitul lunii precedente (la 31 decembrie 2016).

În ceea ce priveşte datoria externă pe termen scurt, datele prezintă o creştere de 1,2% faţă de sfârşitul lunii decembrie 2016, adică 23.691 milioane.

Pe total, datoria externă a României a înregistrat o scădere de 369 milioane de euro, în timp ce datoria publică s-a înscris la rândul său pe o curbă descendentă, cu o reducere de 416 mil.

Top Videos of the Day

euro.

În comparaţie cu datele înregistrate la sfârşitul anului 2016, gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii prezintă o uşoară creştere, fiind de respectiv 6,7 luni, faţă de 6,4 luni, cât era la data de 31 decembrie.

Sursa datelor comunicate este reprezentată de tabloul evaluărilor rezultate în urma lucrărilor de cercetare statistică trimestrială vizând comerţul internaţional cu servicii, se precizează în comunicatul BNR, subliniindu-se că datele din balanţa de plăţi sunt revizuite cu o frecvenţa lunară. #Finante