#Curtea de Conturi a României și-a publicat pe siteul propriu, raportul de activitate aferent anului 2016, un raport extrem de interesant prin prisma constatărilor făcute de inspectorii instituției.

Vezi ce spune președintele Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu, despre acest raport:

"Raportul de activitate anual reprezintă, întotdeauna, un moment de bilanț pentru Curtea de Conturi. Prin intermediul acestui raport punem la dispoziția publicului o serie de informații relevante despre activitatea specifică, cadrul legal, modul de organizare și funcționare şi, totodată, reflectăm sintetic la principalele realizări din anul care s-a încheiat.

Alături de Parlament, suntem una dintre primele instituții care au fost înființate la începutul drumului spre modernizare al României, acum 152 de ani, sub denumirea de Înalta Curte de Conturi.

Această îndelungată tradiție istorică, prilej de mândrie pentru noi, ne obligă să conștientizăm rolul important în societate și să înțelegem așteptările beneficiarilor activității Curții de Conturi: Parlamentul, instituțiile publice, mass-media, societatea civilă. Potrivit prevederilor constituționale și legale suntem singura instituție publică din România care verifică modul de constituire și utilizare a resurselor financiare publice, precum și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

Prin întreaga activitate asigurăm cetățeanul român că ne facem datoria și contribuim decisiv la respectarea legalității, economicității, eficienței și eficacității cheltuirii fondurilor alocate sectorului public.

Top Videos of the Day

În anul 2016 am depus eforturi pentru continuarea creșterii capacității instituționale, proiectând pentru orizontul de timp 2016-2020 noi strategii de dezvoltare, care să ducă la îndeplinirea viziunii noastre de a deveni o instituție model pentru sectorul public din România. Am aderat la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 la scurt timp după ce aceasta a fost adoptată de Guvernul României și vom continua prin activitatea noastră specifică să limităm acest fenomen care se manifestă în mod deosebit în zona cheltuirii banului public. Ne-am adaptat rapid structura organizațională la noile obligații și atribuții ce revin Curții de Conturi prin Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice și prin pachetul legislativ care reglementează achizițiile publice în România.

Prin Legea bugetului de stat, Parlamentul a aprobat fondurile necesare pentru ca întreaga noastră activitate să se desfășoare în condiții optime, în vederea îndeplinirii mandatului constituțional și legal. Ca urmare a acțiunilor de control/audit, auditorii publici externi au constatat de-a lungul anului abateri de la legalitate și regularitate la entitățile verificate care, de regulă, au determinat prejudicii.

Abaterile financiar-contabile care se referă la înregistrări contabile, inventarieri incomplete şi la evidența patrimoniului sunt reliefate de Curtea de Conturi pentru a preveni posibile acte de corupţie, pierderi de patrimoniu, precum şi lipsirea bugetelor publice de unele venituri importante. Plenul Curții de Conturi și corpul profesionist al auditorilor publici externi, atât din structura centrală, cât și din cea teritorială, veghează permanent asupra modului în care sunt cheltuite fondurile publice și își vor păstra independența și credibilitatea la cele mai ridicate cote."