Referitor la modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora, s-au identificat abateri după cum urmează:

 Menținerea nejustificată la finele anului 2015 a sumei de 4.070 mii lei, în contul Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit, reprezentând sume încasate din Elveția pentru lucrătorii români care au desfășurat activitate în acest stat. #ANOFM a reținut în mod eronat la dispoziția sa sume în conturi de disponibilități care se datorează bugetului general consolidat și care nu sunt destinate pentru plăți care să justifice menținerea lor în aceste conturi.

Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În timpul misiunii de audit, s-a transmis adresă către Ministerul Finanțelor Publice prin care s-a solicitat: „modificarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice, prin introducerea unei poziții distincte de venituri bugetare în clasificația veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, poziție unde să fie evidențiate sumele rambursate de statul elvețian”.

 Necalcularea, neînregistrarea, neurmărirea și neîncasarea penalităților și majorărilor de întârziere în sumă de 1.031 mii lei aferente unor creanțe restante, neîncasate de la diverși debitori care au beneficiat necuvenit de sume de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Top Videos of the Day

Ordonatorului de credite îi revenea obligația de a lua toate masurile de executare silită și de a calcula, înregistra, urmări și încasa dobânzile, penalitățile/majorările de întârziere, respectiv cheltuielile de executare, aferente creanțelor înregistrate cu titlul de debite în situații financiare, fapt ce nu a avut loc . Abaterea a fost identificată de către camerele de conturi teritoriale la nivelul unor agenții județene pentru ocuparea forței de muncă și la unele centre regionale de formare profesională a adulților

Sursa: Raport #Curtea de Conturi