În perioada analizată, datoria publică a României a manifestat o tendinţă ascendentă, înregistrând la sfârșitul anului 2015 o valoare de 315.833 milioane lei, în creştere cu 18,22% față de nivelul înregistrat în anul 2013 și cu 6,82% față de cel înregistrat în anul 2014. De asemenea, în aceeași perioadă, PIB-ul României a înregistrat o evoluție pozitivă, atingând la sfârșitul anului 2015 valoarea de 712.832 milioane lei, în creştere cu 11,80% față de nivelul înregistrat în anul 2013 și cu 6,93% față de cel înregistrat în anul 2014.

Analizând indicatorul datoriei publice raportat la produsul intern brut al României în anul 2015 se constată faptul că, în conformitate cu prevederile legislației naționale, acesta a avut un nivel de 44,3%, iar după metodologia SEC 2010 a înregistrat un nivel de 38,4%, situându-ne astfel sub pragul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht și între primele 5 state membre cu cea mai scăzută datorie publică în PIB din UE28.

Se constată că, în anul 2015, ritmul de creștere al PIB-ului României l-a devansat pe cel al datoriei publice, însă, pe ansamblul perioadei 2013-2015, datoria publică a avut un ritm de creștere mai accelerat decât cel al PIB-ului României.

Indicatorul datoriei publice, raportat la produsul intern brut al țării noastre în anul 2015, având un nivel de 44,3% (calculat în conformitate cu prevederile legislației naționale), deși a prezentat o creștere față de cel înregistrat la finele anului 2013, comparativ cu anul 2014 a înregistrat o ușoară scădere.

De asemenea, se observă faptul că în această perioadă populația României a înregistrat un ritm descendent, înregistrând la finele anului 2015 valoarea de 19,49 milioane locuitori, o scădere cu 2,5% față de nivelul de 19,99 milioane locuitori înregistrat în anul 2013.

Top Videos of the Day

În condițiile în care populația României continuă să fie în scădere permanentă, iar volumul datoriei publice a țării a înregistrat o permanentă ascensiune, gradul de îndatorare a populației a crescut într-un ritm alert, înregistrând la sfârșitul anului 2015 valoarea de 16.205 lei/locuitor, în creştere cu 21,23% față de nivelul de 13.367 lei/locuitor înregistrat în anul 2013.

Referitor la datoria publică în euro/locuitor în perioada 2013-2015, aceasta a înregistrat la sfârșitul anului 2015 valoarea de 3.582 euro/locuitor, în creştere cu 20,2% față de nivelul de 2.980 euro/locuitor înregistrat în anul 2013. Aceeași tendință ascendentă a înregistrat și indicatorul PIB în euro/locuitor în perioada 2013-2015, la sfârșitul anului 2015 având valoarea de 8.084 euro/locuitor, respectiv cu 13,6% mai mare față de nivelul de 7.112 euro/locuitor înregistrat în anul 2013.

Sursa: raport Curtea de Conturi #ROMANIA #datoria publica