Potrivit datelor raportate de către MFP în Contul general anual al datoriei publice pe anul 2015, datoria publică a României la data de 31.12.2015 a fost în valoare totală de 315.833,38 milioane lei (69.805,15 milioane euro3 ). În timp ce datoria publică la data de 31.12.2015, raportată în Contul general anual al datoriei publice pe anul 2015, conform prevederilor reglementărilor naționale, a fost în sumă de 315.833,38 milioane lei (69.805,15 milioane euro), datoria publică la aceeaşi dată, calculată potrivit metodologiei de calcul prevăzute de SEC 2010, a fost raportată la Eurostat ca fiind în sumă de 273.895 milioane lei (echivalent 60.535,97 milioane euro) .

Diferența rezultată din raportarea datelor privind nivelul datoriei publice calculat pentru aceeaşi perioadă în sumă de 41.938,38 milioane lei reprezintă un procent de 13,28% din datoria publică la data de 31.12.2015, raportată conform prevederilor reglementărilor naționale și provine în cea mai mare parte (85%) din neincluderea în nivelul datoriei publice raportate la Eurostat a instrumentului „Împrumuturi temporare din disponibilitățile contului general al Trezoreriei Statului” (cu un sold la data de 31.12.2015 în valoare de 35.519,15 milioane lei).

În perioada 2013-2015, conform datelor prezentate de Eurostat4 , nivelul mediu al datoriei publice în cadrul UE285 a înregistrat un trend ascendent, de la 11.584.141 milioane euro la 12.477.670 milioane euro, respectiv o creștere de 7,71%.

Top Videos of the Day

O tendință similară, dar mai pronunțată a înregistrat nivelul PIB în cadrul UE28, care a prezentat o creștere de 8,08%, de la 13.546.828 milioane euro la 14.641.568 milioane euro.

Se constată astfel că, la nivelul UE28, ritmul de creştere a economiei a devansat ritmul de creştere a datoriei publice. Astfel, nivelul mediu al raportului dintre datoria publică și PIB în UE28 a înregistrat o ușoară scădere, de la 85,5% în 2013 la 85,2% în 2015, nivel care se situează mult peste limita de 60% din PIB, prevăzută în Tratatul de la Maastricht.

Așa cum se poate observa, în anul 2015, 17 state dintre cele 28 de state membre ale UE28 au înregistrat un nivel al datoriei mai ridicat decât plafonul de 60% din PIB, stabilit prin Tratatul de la Maastricht, cel mai ridicat fiind al Greciei (176,9%), Italiei (132,7%), Portugaliei (129%), Ciprului (108,9%) și Belgiei (106%). Este de remarcat faptul că, în comparație cu anul 2014, toate aceste țări au înregistrat o creștere a nivelului acestui indicator. Pe de altă parte, cea mai scăzută datorie publică, ca procentaj din PIB, a fost înregistrată în Estonia (9,7%), Luxemburg (21,4%), Bulgaria (26,7%), Letonia (36,4%) și România (38,4%) #datorie publica #ANAF