Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, în anul 2015, în sumă de 1.318 milioane lei sunt compuse din: - cheltuielile sistemului asigurărilor pentru șomaj, 1.292 milioane lei; - cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 26 milioane lei. Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj la 31 decembrie 2015 comparativ cu anul 2014, au scăzut cu 15%, ceea ce în valori absolute a condus la o reducere a acestora cu 240 milioane lei.

Scăderea cheltuielilor datorită reducerii numărului de șomeri a influențat, în principal, următoarele titluri de cheltuieli: - ”Bunuri şi servicii” - în scădere cu 15% datorată utilizării unor sume mai mici pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor de șomaj; - ”Transferuri între unități ale administrației publice” - în scădere cu 36% datorată diminuării transferurilor reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru șomeri; - ”Asistență socială” - în scădere cu 22% datorată drepturilor de șomaj plătite pentru un număr mai mic de persoane șomere.

La finele anului 2015, execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj s-a încheiat cu un excedent în sumă de 472 milioane lei, provenit din excedentul înregistrat la cele două bugete componente, respectiv la bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Analizând datele prezentate prin contul de execuție centralizat al bugetului asigurărilor pentru șomaj, întocmit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 31.12.2015, s-a constatat faptul că au fost realizate venituri în sumă totală de 1.790 milioane și cheltuieli în sumă totală de 1.318 milioane lei (cumulat pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale).

În medie în perioada analizată, deficitul mediu anual a fost de 73 milioane lei, pentru care #ANOFM a apelat la împrumuturi pentru care a plătit dobânzi în medie de 0,2 milioane/an.

Top Videos of the Day

În perioada 2013-2014, pentru acoperirea deficitului s-au acordat subvenții de la bugetul de stat în medie de 241 milioane/an, în anul 2015, bugetul asigurărilor pentru șomaj a înregistrat un excedent al execuției bugetare în sumă de 216 milioane RON, nefiind solicitată subvenție de la bugetul de stat în acest an.

În același timp, așa cum rezultă și din informațiile anterioare, ANOFM a înregistrat la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (ca parte componentă a bugetului asigurărilor pentru șomaj), în medie, un excedent anual în sumă estimată de 231 milioane lei. În perioada analizată, ANOFM a constituit depozite la trezorerie, pentru care s-au încasat, anual, dobânzi de la trezorerie, în medie, în sumă totală de 10 milioane RON.

În concluzie, excedentul cumulat la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (1.848 milioane lei) ar fi acoperit fie subvențiile acordate timp de 7 ani, dacă ne raportăm la media subvențiilor de la bugetul de stat de 241 milioane lei/an, fie nivelul cheltuielilor înregistrate în anul 2015, pentru mai mult de un an (1,3 ori), la bugetul asigurărilor pentru șomaj (1.318 milioane lei).

Sursa: raport Curtea de Conturi #Finante