În anul 2015, din punct de vedere al PIB-ului/locuitor, 11 state membre s-au situat peste media UE28, Luxemburg înregistrând nivelul cel mai ridicat al acestui indicator, cu 271% din medie, urmat de Irlanda cu un nivel de 145%. Bulgaria a fost statul membru cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor, cu un procent de 46% din media UE28, România situându-se pe penultimul loc, cu un procent de 57% din media UE28.

Potrivit datelor raportate de către MFP în Contul general anual al datoriei publice pe anul 2015, datoria publică a României la data de 31.12.2015 a fost în valoare totală de 20 315.833,38 milioane lei (69.805,15 milioane euro), în creștere cu 6,82%, respectiv cu 20.177,78 milioane lei față de datoria publică a României înregistrată la data de 31.12.2014.

Datoria publică calculată conform prevederilor OUG nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare a fost de 315.833,38 milioane lei, din care datoria publică guvernamentală a fost de 299.142,60 milioane lei (reprezentând 95% din total datorie publică), iar datoria publică locală a fost de 16.690,78 milioane lei (reprezentând 5% din total datorie publică). Din datele prezentate se observă că, în anul 2015, ponderea cea mai mare în datoria publică a României a deţinut-o datoria publică guvernamentală directă (89,79%), urmată de cea a datoriei publice locale directe (5,09%), garanții guvernamentale acordate în baza legilor speciale (4,09%), alte garanții guvernamentale (0,84%) și datoria publică locală garantată cu o pondere de doar 0,19%.

Potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr.

Top Videos of the Day

500/2002, alin. (3) „Deficitul bugetului de stat se finanţează temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi definitiv prin împrumuturi de stat”. Execuţia bugetului de stat la data de 31 decembrie 2015 s-a încheiat cu un deficit de 21.448,2 milioane lei. Comparativ cu execuţia bugetului de stat la 31 decembrie 2014 (când deficitul bugetar a fost de 21.102,2 milioane lei) s-a constatat o creştere de 1,6%, în valori absolute de 346,0 milioane lei. La data de 31.12.2015, deficitul bugetului de stat cumulat a înregistrat o valoare de 46.661,27 milioane lei, în creștere cu 15%, respectiv cu 6.090,24 milioane lei față de valoarea de 40.571 milioane lei înregistrată la finele anului 2014.

Se constată astfel că deficitul bugetului de stat la 31.12.2015 a fost finanţat în cea mai mare parte (99,84%) din surse interne, respectiv din împrumuturi de stat de pe piața internă (23,13) şi din împrumuturi temporare din contul curent general al Trezoreriei Statului (76,71%).

Sursa: Raport Curtea de Conturi #ROMANIA #datorie publica