În ceea ce privește agricultura, dezvoltarea rurală și pescuitul, atribuțiile Autorității de Audit vizează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Pescuit (FEP). În cursul anului 2015, #autoritatea de audit a întreprins 5 misiuni de audit vizând aceste fonduri, din care 1 misiune de audit de sistem, 1 misiune de audit de operațiuni, 1 misiune de audit la solicitarea CE și 2 misiuni de audit de certificare.

În cadrul acestor misiuni au fost verificate atât funcționarea sistemelor de management și control, cât și cheltuielile declarate în anul 2014 Comisiei Europene de către autoritățile române.

Misiunile de audit au vizat evaluarea mediului de control intern de la nivelul agențiilor naționale responsabile cu gestionarea programelor, fiind detectate deficiențe cu privire la eficacitatea controalelor și a verificărilor administrative ale agențiilor naționale responsabile; aplicarea necorespunzătoare a procedurilor privind autorizarea 30 plăților; a procedurilor privind managementul neregulilor și urmărirea debitelor; introducerea eronată a datelor în sistemele informatice, întocmirea necorespunzătoare a unor documente la nivelul agențiilor de plăți etc.

În ceea ce privește verificarea cheltuielilor declarate CE în anul 2014, Autoritatea de Audit a verificat cheltuieli declarate Comisiei Europene în valoare de 855.286 mii lei, ceea ce reprezintă 8,59% din totalul cheltuielilor declarate, respectiv suma de 9.947.180 mii lei.

Top Videos of the Day

În cadrul cheltuielilor auditate au fost identificate nereguli în valoare totală de 28.423 mii lei, din care 177 mii lei reprezintă impactul în cheltuielile anului 2014 al corecțiilor financiare aplicate la valoarea contractelor ca urmare a nerespectării legislației din domeniul achizițiilor publice, iar 28.246 mii lei reprezintă cheltuieli neeligibile. Valoarea corecțiilor financiare aplicate în anul 2014 raportată la valoarea contractelor este de 4.606 mii lei.

În ceea ce privește fondurile destinate agriculturii, cele mai frecvente erori cu impact financiar vizează efectuarea plăților directe către fermieri, deși documentele doveditoare ale dreptului de utilizare/proprietate nu probau într-o manieră suficientă și adecvată utilizarea terenului agricol în baza unui drept conferit legal sau ca urmare a depunerii de către beneficiari a unor declarații sau cereri de plată inexacte în sensul supradeclarării suprafețelor de teren sau a efectivelor de animale eligibile; autorizarea unor plăți pentru suprafețe de teren nedeclarate integral; nerespectarea angajamentelor de agro-mediu, derularea unor proceduri de achiziții pentru servicii deja efectuate, subcontractarea necorespunzătoare a unor lucrări, execuția necorespunzătoare a unor contracte, utilizarea unor factori de evaluare nerelevanți în legătură cu natura și obiectul contractului etc.

Sursa: Raport activitate #Curtea de Conturi 2015