Cetățenii români din #Italia au aceleași drepturi ca și cetățenii italieni din Peninsulă pentru că legislația europeană a fost adoptată în toate țările membre ale Uniunii Europene, astfel că dacă sunteți concediați din motive ce nu vă sunt imputabile puteți obține ajutor de șomaj. Cu toate acestea e bine să știți ce trebuie să faceți în cazul în care rămâneți fără loc de muncă, dar și de ce acte aveți nevoie pentru a putea solicita acest ajutor din partea statului italian.

Nuova assicurazione sociale per l’impiego se acordă începând din 1 mai 2015, astfel că dacă ați mai luat șomaj și înainte de această dată trebuie să știți că lucrurile sunt un pic diferite.

Conform avocatnet.ro de noile prevederi legislative nu pot beneficia angajații pe perioada nedeterminată din administrația publică, lucrătorii din agricultură sezonieri sau permanenți și nici cei care primesc pensie, chiar dacă și-au suplimentat veniturile lucrând cu forme legale.

Dragi BADANTE cereți-vă drepturile! Iată care sunt acestea conform legii din ITALIA

Pentru a primi șomaj, trebuie să fi contribuit în ultimele 13 săptămâni în ultimii patru ani de dinaintea solicitării ajutorului, luându-se în considerare doar contribuțiile din săptămânile în care angajatul a primit cel puțin salariul minim săptămânal legal. Aceste noi reguli NU se aplică lucrătorilor casnici sau familiali, lucrătorilor agricoli și ucenicilor. Aceștia vor trebui să fi contribuit după regulile vechi, adică să fi plătit contribuții în ultimii doi ani.

Top Videos of the Day

Trebuie să țineți cont că, în virtutea noilor prevederi legale, puteți primi șomaj chiar și după ce v-ați dat demisia dacă motivele decizie dumneavoastră au legătură cu neplata salariului, hărțuirea sexuală, comportament ostil, comportament abuziv al superiorului sau schimbări majore în ceea ce privește condițiile de muncă ce pot apărea în cazul vânzării companiei. Dacă vă aflați într-unul dintre aceste cazuri va trebui să completați și o declarație pe propria răspundere că sunteți dispuși să vă apărați în instanță împotriva comportamentului angajatorului și să depuneți și orice alt act justificativ, mustrări, plângeri către acesta, înregistrate la firmă sau orice înscris ce poate dovedi cele susținute de dumneavoastră.

Povestea unei BADANTE din Italia care şi-a ABANDONAT fiul, subiect de roman

Atenție, dacă în urma unui proces, angajatorul este cel căruia i se dă dreptate, INPS va recupera toate sumele plătite ca ajutor de șomaj, la fel întâmplându-se și în cazul în care angajatul este reangajat în urma unei decizii judecătorești.

Solicitarea pentru indemnizația de șomaj Naspi trebuie efectuată, numai prin mijloace electronice, utilizând unul din următoarele canale:

  • internet – pe site-ul INPS;
  • Centrul Integrat de Contact INPS-INAIL (Istituto Nazionale per L’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) – Nr. telefon: 803164 (gratuit în rețelele fixe) sau 06164164 în rețele mobile;
  • Prin sistemele electronice furnizate de “patronato” (instituție aflată sub tutela Ministerului Muncii și Politicilor Sociale, ce oferă asistență și protecție angajaților).

Indemnizația de șomaj este calculată pe baza sumei veniturilor impozabile pentru care s-au plătit asigurări sociale pentru șomaj, primite în ultimii patru ani, care se divide la numărul saptămânilor în care s-au făcut aceste plăți. Valoarea rezultată se înmulțește cu 4,33. Este de precizat că în calcul se iau toate săptămânile, indiferent de faptul că sunt plătite integral sau parțial.

În cazurile în care retribuția lunară este mai mică sau egală cu valoarea stabilită de către ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), indemnizația reprezinta 75% din retribuția lunară, iar dacă e mai mare, indemnizația va fi egală cu 75% din retribuția lunară, la care se adugă 25% din diferența dintre retribuția lunară și valoarea anuală stabilită de către ISTAT.

De reținut: valoarea indemnizației lunare se va reduce cu 3% începând din prima zi a celei de-a patra luni de șomaj (ziua 91). #somaj #romani in Italia