În anul 2014, pentru acest program au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli în sumă totală de 48.041 mii lei. Eșantionul de proiecte auditat a cuprins 30 de cereri de rambursare ale beneficiarilor cu o valoare a cheltuielilor declarate de 28.543 mii lei, ceea ce reprezintă 59,41% din cheltuielile declarate în anul 2014. În urma verificărilor efectuate s-au constatat deficiențe cu impact financiar în cheltuielile declarate CE în anul 2014, în sumă de 198 mii lei. Principalele constatări rezultate în urma verificărilor efectuate au vizat abateri de la prevederile legislației comunitare și/sau naționale în domeniul achizițiilor publice în sumă de 11 mii lei și efectuarea de către beneficiari a unor cheltuieli apreciate ca fiind neeligibile în sumă de 187 mii lei.

Constatări din auditul de sistem În cadrul auditului de sistem ce a vizat funcționarea sistemului de management și control al PCT RoSe s-au constatat, în principal, următoarele deficiențe: existența unor neconcordanțe între informațiile din declarațiile de validare a cheltuielilor de la Controlul de Prim Nivel Serbia, rapoartele de verificare la fața locului și informațiile din listele de verificare utilizate.

De asemenea, o parte din întrebările din lista de verificare sunt nerelevante, iar anumite riscuri identificate de către controlori în activitatea de verificare nu sunt transpuse în lista de verificare. În concluzie, listele de verificate utilizate de către controlorii de prim nivel nu reflectă în întregime verificările realizate și nu reprezintă o bază clară pentru pista de audit; lista de verificare utilizată în cadrul Autorității de Management pentru verificarea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres pentru proiectele de asistență tehnică conține aceleași 9 întrebări pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare ca și Lista de verificare utilizată de către Direcția Autorizare Programe conform manualului de management financiar al asistenței tehnice, astfel că aceste verificări se dublează.

Top Videos of the Day

În cadrul misiunii s-a urmărit și modul de implementare a măsurilor corective întreprinse de entitățile auditate pentru implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit anterioare. Din cele 38 de constatări și recomandările aferente acestora au fost implementate integral recomandările specifice unui număr de 16 constatări reprezentând un grad de implementare integrală a recomandărilor de 42,1% B.

Constatări din auditul de operațiuni Auditul de operațiuni a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2014, aferente proiectelor finanțate în cadrul PCT RoSE. În ceea ce privește acest aspect au fost constatate următoarele: cheltuielile aferente achiziționării unui număr de 42 de stații de lucru de tip end user, precum și a sistemului inteligent de comunicații (1 centrală telefonică PABX și 20 de terminale), respectiv suma de 187 mii lei, reprezintă cheltuieli neeligibile, întrucât aceste echipamente nu își justifică necesitatea în cadrul proiectului fiind utilizate în activitatea curentă a Consiliului Județean Caraș Severin; utilizarea unui criteriu restrictiv de calificare stabilit de Municipalitatea Negotin în fișa de date pentru angajarea unui expertize pentru materiale promoționale, evenimente de informare și campanii media, solicitându-se ca expertul cheie să dețină o "diplomă în domeniul științelor sociale sau de învățământ de nivel secundar cu un minimum de curs de fotografie și/sau proiectare".

În conformitate cu secțiunea 2.2., punctul 9 din liniile directoare comunitare pentru stabilirea corecțiilor financiare care trebuie făcute la cheltuielile finanțate de UE în cadrul gestionării partajate, pentru nerespectarea normelor privind achizițiile publice, aprobat prin Hotărârea CE nr. C (2013) 9527, s-a recomandat aplicarea unei rate de corecție de 10% din valoarea contractului (9 mii lei).

Sursa: Raport #Curtea de Conturi 2014 #Uniunea Europeana #Finante