La nivelul Agenției de Implementare Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (în prezent Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene) s-a constatat că din totalul de 6 recomandări rămase de implementat ca urmare a misiunii de audit precedente, o recomandare a fost implementată și 2 recomandări au fost evaluate ca fiind parțial implementate, ceea ce conduce la un grad de implementare integrală a recomandărilor de 16,67%.

Recomandările rămase deschise la nivelul Agenției de implementare vizează următoarele aspecte:

  • verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar din cofinanțarea paralelă și, în funcție de rezultat, solicitarea refacerii raportării financiare de către Autoritatea de implementare, astfel încât să se asigure o raportare corectă către Comisia Europeană, precum și efectuarea de către Agenția de Implementare a verificărilor cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute prin „fișa de proiect-cadru logic” anexă la contract și a respectării procedurii cu privire la aprobarea materialelor publicitare din cadrul proiectului și, după caz, dispunerea măsurilor privind recuperarea cheltuielilor neeligibile, potrivit OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • verificarea la nivelul beneficiarului a documentelor justificative prezentate, în vederea obținerii asigurării că sumele cheltuite din cofinanțarea paralelă în cadrul proiectului nu au mai fost decontate de beneficiari și în cadrul altor proiecte. la nivelul Agenției de implementare PHARE din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constatat că din cele 5 recomandări rămase de implementat urmare misiunii precedente de audit a mai rămas de implementat o recomandare; la nivelul Agenției de implementare PHARE din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (în prezent, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene) s-a constatat că din cele 21 de recomandări rămase de implementat ca urmare a misiunii precedente de audit, 5 recomandări au fost implementate, 12 recomandări au fost evaluate ca fiind parțial implementate (57,14%) și 4 recomandări au fost închise.
  • În ceea ce privește recomandările formulate la nivelul Organismelor Intermediare Regionale din totalul de 7 recomandări rămase de implementat, o recomandare a fost implementată, iar 6 recomandări au fost evaluate ca fiind parțial implementate (85,71%). Principalele recomandări rămase deschise la nivelul Agenției de Implementare vizează următoarele aspecte: efectuarea reconcilierii între înregistrările din Registrul de nereguli/Registrul debitorilor din nereguli și cele contabile cu privire la debitele înregistrate și corectarea diferențelor constatate, în vederea asigurării corectitudinii datelor respective; identificarea tuturor debitelor neîncasate la termen și transmiterea titlurilor executorii organelor fiscale competente potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 în vederea stingerii creanțelor bugetare rezultate din nereguli; dispunerea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.029 mii lei și a accesoriilor aferente, potrivit prevederilor legale, în cazul proiectului RO 2006/018-147.04.05.01.07.01 pentru care au fost constatate modificări ale obiectivelor și rezultatelor prin acte adiționale la contract, fără aprobarea Comisiei Europene; dispunerea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neeligibile și a accesoriilor aferente, potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 în cazul a 6 proiecte la care au fost constatate deficiențe.

Sursa: Raport #Curtea de Conturi 2014 #ANAF