Plățile lunare efectuate în perioada 2012-2014 aferente medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut și materialelor sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ au avut în general un trend crescător determinat, în principal de respectarea termenelor de decontare a obligațiilor de plată la termenele prevăzute de Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

În perioada 2012-2014, plățile efectuate la aceste domenii de asistență medicală au avut în vedere și decontarea facturilor de medicamente și materiale sanitare aferente programelor naționale de sănătate curative, înregistrate în contabilitatea caselor de asigurări de sănătate în perioadele anterioare, astfel încât la finele anilor 2012-2014 să nu se înregistreze obligații restante la plată.

Fondurile alocate în perioada 2012-2014 pentru servicii medicale de hemodializă şiÜ dializă peritoneală au fost în sumă totală de 2.184.029 mii lei (685.032 mii RON – în anul 2012, 718.887 mii RON – în anul 2013, 780.110 mii – în anul 2014), din care s-au efectuat plăţi în sumă totală de 2.182.596 mii lei (684.106 mii lei - în anul 2012, 718.565 mii lei - în anul 2013, 779.925 mii lei – în anul 2014). Din totalul plăților efectuate în această perioadă pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical, domeniului aferent serviciilor medicale de hemodializă și dializă peritoneală le revin o pondere în medie de aproximativ 3,61%.

În cadrul plăților pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice și dispozitive medicale, plățile pentru serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală dețin o pondere în medie de aproximativ 7,91%.

Top Videos of the Day

Așa după cum rezultă din situația prezentată, plățile efectuate în anul 2013 pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală au crescut cu 5,04%, respectiv cu 34.459 mii lei, comparativ cu aceeași perioada a anului 2012 iar în perioada ianuarie – decembrie a anului 2014, plățile efectuate au crescut cu 8,54%, respectiv cu 61.361 mii lei, comparativ cu aceeași perioada a anului 2013.

Bucovina în timpul administrației militare hasburgice

Câte sesizări penale a făcut Curtea de Conturi a României

#Curtea de Conturi