Începând cu anul 2014, în cadrul Comunității Europene, a fost implementat un sistem de monitorizare automată a informațiilor referitoare la veniturile obținute de o persoană fizică rezidentă într-o țară europeană, au anunțat consultanții fiscali de la Benta Consult. În Monitorul Oficial, nr 0122, din data de 17 februarie 2016, a fost publicat Ordinul privind aprobarea unor formulare tipizate pentru  obţinerea informaţiilor necesare realizării schimbului obligatoriu de informaţii, în conformitate cu art. 291 din Legea nr. 207/2015, Codul de Procedură Fiscală. Normele actului legislativ se referă la veniturile și imobilele, ai căror proprietari sunt persoanele rezidente în România.

Celelalte state europene au obligația să furnizeze informații privitoare la veniturile, locuințele și terenurile, ce aparțin proprietarilor români.

Prevederile sunt aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2016, și au ca temei juridic art.291 din Codul de Procedură Fiscală. Rațiunea avută în vedere de inițiatorul actului normativ, publicat în paginile Monitorului Oficial nr. 0122, se bazează pe schimbul de informații dintre statele membre UE, vizând activele imobiliare deținute în România de persoanele rezidente în alte țări. Ordinul va fi aplicat de instituțiile publice, care vor centraliza formularele și le vor trimite autorităților fiscale centrale. Rezidența fiscală a unei persoane fizice nu trebuie confundată cu cetățenia. Persoana în cauză are calitatea de contribuabil al bugetului țării unde deține rezidență fiscală și este obligat să-și achite impozite impuse prin  legislație.

Top Videos of the Day

Potrivit art.90 din Codul Fiscal, toate veniturile realizate într-un stat străin vor fi impozitate în România. Excepție fac salariile obținute în străinătate. O persoană fizică poate beneficia de rezidență pentru un an,  doar pe teritoriul unui singur stat. Cetăţenii moldoveni care dețin buletin românesc, au cetățenie dublă și nu muncesc în România, au obligația să plătească contribuțiile de asigurare socială de sănătate potrivit prevederilor impuse de Codul Fiscal din România. #ANAF #Romani de pretutindeni